Lärarförbundet
Bli medlem

Olika vägar till lärarexamen

Vill du också bli lärare? Det finns många vägar att gå.

Vill du också bli lärare? Det finns många vägar att gå.

Vill du utbilda dig till världens viktigaste yrke - lärare? Då finns det fler olika vägar att ta beroende på vad du gjort tidigare. Så fort du börjar läsa din utbildning kan du bli medlem i Lärarförbundet.

För att bli lärare finns flera vägar att gå. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.

Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet. Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden.

Du som har läst ämnen på högskolan

Du som har tidigare akademiska studier relevanta för läraryrket kan läsa en kompletterande pedagogisk utbildning, KPU. Den omfattar 90 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng är VFU och 60 poäng är utbildningsvetenskaplig kärna. Förkunskapskravet är 90 högskolepoäng för blivande lärare i årskurs 7-9 och 120 högskolepoäng för gymnasieskolan för de flesta ämnen.
Varje ärende prövas individuellt och alla tidigare studier kan inte per automatik tillgodoräknas i en lärarutbildning. Det finns möjlighet att validera reell kompetens för ämnet.

Du som vill bli yrkeslärare

Utbildningen till yrkeslärare vänder sig till dig som har arbetserfarenhet inom olika yrken och vill utbilda gymnasieelever inom ditt yrkesfält. Kanske arbetar du redan idag som lärare, och saknar behörighet. Programmet ger dig de pedagogiska och didaktiska kunskaper du behöver för att verka som yrkeslärare. Utbildningen förutsätter att du har kunskaper i form av arbetslivserfarenhet i de yrkesämnen som du vill bli behörig lärare i. Studierna omfattar 90 hp varav 60 hp består av kurser inom den utbildningsvetenskapliga kärnan samt 30 hp verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i en gymnasieskola.

Du med utländsk lärarexamen

Du som har utländsk lärarexamen har möjlighet att komplettera din utbildning så att du blir behörig att undervisa i Sverige. Utländska lärares vidareutbildning (ULV) är en kompletterande lärar- och förskollärarutbildning för dig som har en utländsk lärarexamen eller en utländsk ämnesexamen som innehåller motsvarande svenskt undervisningsämne. Den kompletterande utbildningen leder till behörighet att undervisa som lärare eller förskollärare. Utifrån vad just du behöver läsa för behörighet/legitimation upprättas en individuell studieplan. Hur många högskolepoäng du behöver studera beror på dina tidigare studier, lärarerfarenhet och vad som krävs för behörighet. Utbildningen får som mest omfatta 120 högskolepoäng och det krävs godkänt betyg i SVA3 för att bli antagen. ULV är ett nationellt uppdrag som erbjuds vid sex olika universitet. Läs mer och ansök på ULV:s nationella hemsida.

Skolverket bedömer också huruvida din lärarutbildning motsvarar svensk lärarutbildning. Har du läst enstaka kurser som du vill få bedömda så vänder du dig till studievägledaren på den högskola eller det universitet du vill studera vid.

Du som jobbar som obehörig lärare idag

Du som är verksam som lärare idag men saknar relevant examen och vill komplettera tidigare meriter för att uppnå lärarexamen finns vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL. I VAL studerar du samtidigt som du arbetar i skolan eller förskolan. Studietiden beror på avsedd examen, tidigare studier och lärarerfarenhet. VAL antar studerande inför både höst- och vårtermin till och med studiestart höstterminen 2026. VAL är ett nationellt uppdrag och utbildningen ges av åtta lärosäten.

Du som vill bli folkhögskolelärare

Folkhögskollärarexamen för lärare inom folkhögskolan ges vid Linköpings universitet. Särskilda förkunskapskrav om akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet finns.

  • Skapad 2013-12-18
  • Uppdaterad 2015-10-03
Frågor & Svar