Lärarförbundet
Bli medlem

Olika vägar till lärarexamen

Vill du också bli lärare? Det finns många vägar att gå.

Vill du också bli lärare? Det finns många vägar att gå.

Vill du utbilda dig till världens viktigaste yrke - lärare? Då finns det fler olika vägar att ta beroende på vad du gjort tidigare. Så fort du börjar läsa din utbildning kan du bli medlem i Lärarförbundet.

För att bli lärare finns flera vägar att gå. Du kan läsa lärarutbildningen, men även du som har läst andra akademiska ämnen, en yrkesutbildning, har en utländsk lärarexamen eller jobbar som obehörig lärare i dag kan bli behörig lärare.

Redan när du börjar läsa till lärare kan du bli medlem i Lärarförbundet. Det är gratis för dig som är lärarstudent under hela studietiden.

Du som har läst ämnen på högskolan

Du som har tidigare akademiska studier relevanta för läraryrket kan läsa en kompletterande pedagogisk utbildning. Den är 90 högskolepoäng varav 30 högskolepoäng är VFU och 60 poäng är utbildningsvetenskap. Förkunskapskravet är 90 högskolepoäng för blivande lärare i årskurs 7-9 och 120 högskolepoäng för gymnasieskolan
Varje ärende prövas individuellt och alla tidigare studier kan inte per automatik tillgodoräknas i en lärarutbildning.

Du som vill bli yrkeslärare

Du som vill bli lärare i gymnasieskolans yrkesämnen har två alternativ. Det första alternativet är att söka till en utbildning på 180 högskolepoäng som består av både yrkesrelevanta kurser och kurser inom det allmänna utbildningsområdet.

Det andra alternativet är för dig som redan har relevant yrkesutbildning om 90 högskolepoäng inom ett yrkesämne. Du kan då söka en kompletterande lärarutbildning om 90 högskolepoäng, vilket utgörs av det allmänna utbildningsområdet. Som lärare i ett yrkesämne kan du således få en examen med bara detta ämne men du kan naturligtvis också välja att läsa ytterligare ett ämne i din examen.

Du med utländsk lärarexamen

Du som har utländsk lärarexamen har möjlighet att komplettera din utbildning så att du blir behörig att undervisa i Sverige.

Skolverket bedömer också huruvida din lärarutbildning motsvarar svensk lärarutbildning. Har du läst enstaka kurser som du vill få bedömda så vänder du dig till studievägledaren på den högskola eller det universitet du vill studera vid.

Du som jobbar som obehörig lärare idag

Du som är verksam som lärare idag men saknar relevant examen och vill komplettera tidigare meriter för att uppnå lärarexamen finns vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen, VAL.

Du som vill bli folkhögskolelärare

Folkhögskollärarexamen för lärare inom folkhögskolan ges vid Linköpings universitet. Särskilda förkunskapskrav om akademisk utbildning eller arbetslivserfarenhet finns.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar