Lärarförbundet
Bli medlem

Ökad insyn i fristående skolor ett steg i rätt riktning

Offentlighetsprincipen ska gälla även på fristående skolor, föreslår regeringens utredning. Lärarförbundet är positivt till förslaget, som innebär samma möjlighet till insyn som i offentligt ägda skolor.

Regeringens förslag innebär att insynen i friskolor ska öka, eftersom friskolor blir skyldiga att hantera allmänna handlingar på samma villkor som gäller i offentliga skolor och anställda ska få fullgott meddelarskydd.

- Regeringens förslag är efterfrågat och efterlängtat hos våra medlemmar. Lärare vill ju oavsett huvudman ha samma rätt att ta ansvar för elevernas skolgång. Det är viktigt att lärare ska kunna påtala brister utan att riskera att de råkar illa ut. Därför är meddelarskyddet viktigt, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Likställer villkoren

- Förslaget är riktigt bra och innebär att det tas viktiga steg i rätt riktning. Det är verkligen dags att likställa villkoren för skolor oavsett vilken huvudman som driver verksamheten, säger förbundsjurist Kirsi Piispanen.

Friskolorna kommer alltså att behöva registrera och spara allmänna handlingar, vilket ökar elevernas rättssäkerhet. Dessutom får anställda i friskolor samma skydd som offentligt anställda, om de talar med media om förhållanden på skolan. Det blir därmed förbjudet att efterforska vilken anställd som har pratat med media och det blir förbjudet för arbetsgivaren att utöva repressalier mot den anställde.

Inte samma yttrandefrihet

Förslaget innebär dock inte att lärare i friskolor får samma yttrandefrihet som lärare i offentliga skolor har.

- Därför kommer det även i fortsättningen vara svårare för en lärare i en friskola att påtala missförhållanden. Denna fråga får inte glömmas bort och Lärarförbundet kommer att fortsätta påtala detta, säger Kirsi Piispanen.

Förslaget i korthet

  • Det ska vara möjligt att begära ut allmänna handlingar hos friskolor på samma sätt som hos offentliga skolor.
  • Fristående skolor ska jämställas med myndigheter i sin hantering av allmänna handlingar.
  • Elever i fristående skolor kommer att omfattas av samma sekretessbestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.
  • Anställda och uppdragstagare i de fristående skolorna ska omfattas av meddelarskydd fullt ut.
  • Skapad 2015-10-08
Frågor & Svar