Lärarförbundet
Bli medlem

Ökad arbetsbelastning för lärare inom vuxenutbildning

Vår enkät bland lärare inom sfi och komvux visar att 60 procent upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren. Varannan lärare uppger att de inte hinner fullgöra arbetet inom arbetstiden.

En stor majoritet av lärarna inom vuxenutbildningen upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren, och att tiden för planering och efterarbete inte räcker till. I svaren på den enkät vi skickade ut lyfter lärarna fram att kringsysslorna, framför allt de administrativa, har ökat, och stjäl tid från arbetet med att förbereda undervisningen

- Vuxenutbildningens lärare saknar möjligheter att förverkliga en undervisning som anpassas till varje individs förutsättningar och behov, säger Eva-Lis Sirén.

Resultaten i korthet

  • 60 % av lärarna upplever att arbetsbelastningen har ökat de senaste åren.
  • 70 % svarar att andelen administration och dokumentation ökar deras arbetsbelastning.
  • 60 % har inte tillräcklig tid för att planera och efterarbeta undervisningen.
  • Varannan lärare hinner inte fullgöra arbetet inom arbetstiden.

- Vuxenutbildningens unika kvaliteter behöver uppmärksammas och lärare, elever och skolledare ges rätt förutsättningar. Sverige är, tillsammans med de nordiska grannländerna, världsledande när det gäller vuxenutbildning. Det är en position vi inte får tappa, säger Eva-Lis Sirén.

Vi genomförde enkätundersökningen under vintern 2013 bland medlemmar som arbetar som lärare i vuxenutbildningen. 650 medlemmar besvarade enkäten.

Läs mer i rapporten "Lärare i vuxenutbildningen: stort engagemang – små möjligheter", som finns som pdf-fil på den här sidan.

  • Skapad 2014-06-18
Frågor & Svar