Lärarförbundet
Bli medlem

OECD bekräftar behovet av lärarsatsning

Lärarnas status och lön måste höjas, för att elevernas skolresultat ska peka uppåt igen. Det framgår av den internationella organisationen OECD:s rapport, som regeringen har beställt.

Svensk skola är i stort behov av genomgripande förändringar, visar OECD:s rapport som den svenska regeringen beställt. OECD lyfter bland annat fram vikten av en satsning på lärarna, för att höja kunskapsresultaten i skolan.

– OECD tydliggör att ett lands politiska system, ambitioner eller planer för skolan inte spelar någon roll om man inte samtidigt värnar lärarkåren. Och det har man inte gjort i Sverige. Nu säger även OECD att ett land som vill något med sin kunskapsutveckling måste betala sin lärarkår, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand till SVT.

Låt lärarna vara lärare

OECD menar att det behövs genomgripande förändringar för att höja elevernas resultat. Alla parter, på nationell och lokal nivå, måste enas om vad som ska prioriteras och hur förändringar ska ske.

– Det som måste göras redan i dag är att värna nuvarande lärare. Förutom lönen handlar det om arbetsbelastning och att låta lärarna vara lärare. Låta dem planera sin undervisning och vara med eleverna och inte drunkna i administrativt arbete, säger Johanna Jaara Åstrand.

Vi samlar lärarnas förslag

Skolkommissionen ska, på basis av OECD-rapporten, sammanställa en att göra-lista för svensk skola. En första redovisning ska levereras till regeringen i januari. Johanna Jaara Åstrand är en av deltagarna i Skolkommissionen och har öppnat en digital anslagstavla, där du kan bidra med förslag till hur kunskapsresultaten ska höjas.

  • Skapad 2015-05-04
Frågor & Svar