Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt skolavtal för fler och friskare lärare

Idag blev ett nytt avtal klart för lärare och skolledare anställda inom kommunal sektor. Det nya avtalet innehåller tydliga förbättringar vad gäller lärares och skolledares arbetsmiljö samt ordning och reda i lönesättningen. Ett avtal där vi tillsammans lägger grunden för fler och friskare lärare!

Under hela året har Lärarnas Samverkansråd, där Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund ingår, förhandlat med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om ett nytt avtal för lärare anställda inom kommun, landsting och Sobona (tidigare Pacta). Efter att ha varit i medling sedan i maj antog lärarfacken och SKL idag medlarnas bud om ett nytt 3-årigt avtal.

Kompetens ska premieras och sjuktalen ska ner

I avtalet framgår det att erfarenhet och kompetens ska premieras vid lönesättning. På varje arbetsplats ska arbetsmiljön ses över utifrån mål för minskning av sjuktal och förbättring av arbetsmiljö.

–Det arbete som nu ska ske på varje arbetsplats för att komma åt den höga arbetsbelastningen och skapa bättre balans mellan arbetsuppgifter inom arbetstiden är helt avgörande för lärares möjlighet att få göra ett bra jobb och för att minska sjuktalen, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Det är också viktigt att avtalet är tydligt när det gäller att skapa en lönestruktur som premierar kompetens, kontinuitet och erfarenhet. Lärare ska inte behöva byta arbetsgivare för att få upp sin lön,

Fler måste vilja bli och förbli lärare

Utmaningen har varit att få ett avtal som sätter lärarbristens orsaker i centrum. Fler måste vilja bli och förbli lärare. Resultatet är ett avtal som tar lärarbristen och dess orsaker på allvar, med insatser på varje arbetsplats, i varje kommun och nationellt.

Här hittar du allt om skolavatal18

Vad innebär det nya avtalet? Vilka är de viktigaste förändringarna? När kommer nya lönen?


  • Skapad 2018-09-20
  • Uppdaterad 2018-09-20
Frågor & Svar