Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt samverkansavtal med fokus på arbetsmiljö

- Inflytande över sin arbetssituation är en avgörande faktor för trivseln på en arbetsplats, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

- Inflytande över sin arbetssituation är en avgörande faktor för trivseln på en arbetsplats, säger Lärarförbundets förhandlingschef Mathias Åström.

Sveriges kommuner och landsting samt Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Lärarförbundet och de andra fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn med tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Arbetsgivarförbundet Pacta har tecknat ett nytt samverkansavtal med Kommunal, OFRs förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård respektive Läkare samt i förbundsområdena ingående organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd samt Akademikeralliansen och till Akademikeralliansen anslutna riksorganisationer.

− Inflytande över sin arbetssituation är en avgörande faktor för trivseln på en arbetsplats och i arbetslivet. Med de skyhöga sjuktalen, inte minst i skolan är det mycket viktigt att vi nu är överens om en satsning framåt som utgår från att inflytandet och arbetsmiljön är helt avgörande, säger Mathias Åström, Förhandlingschef i Lärarförbundet

Tydligare koppling samverkan - arbetsmiljö

I det nya avtalet görs en tydligare koppling mellan samverkan och arbetsmiljö. Genom att träffa ett samverkansavtal kan lokala parter ta om hand både den informations- och förhandlingsskyldighet som följer av medbestämmandelagen och den samverkan som regleras i arbetsmiljölagen i ett och samma avtal.

Avtalet gäller från och med den 1 november 2017.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här