Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt omställningsavtal för statligt anställda klart

Efter flera månaders intensiva förhandlingar blev det nya omställningsavtalet för statligt anställda klart den 25 juni 2014. Under 2013 sa Arbetsgivarverket upp det som tidigare hette Trygghetsavtalet eftersom man ville förstärka ”arbetslinjen” vid omställningar.

Syftet med avtalet är att ge stöd till anställda som blir arbetslösa på grund av arbetsbrist, omlokalisering eller när tidsbegränsade anställningar löper ut. Lärarförbundet har drygt 2000 medlemmar med statlig anställning som omfattas av detta avtal.

Allmänt

 • Omställningsavtalet börjar gälla från den 1 januari 2015. Fram tills dess gäller det ”gamla” Trygghetsavtalet
 • Övergångsregler för pensionsersättning gäller fram till 2016
 • De som är uppsagda p g a arbetsbrist får i stort sett oförändrade villkor

Fördelar

 • Visstidsanställda kommer in i avtalet redan efter två års anställning
 • Ett mer flexibelt system för ekonomiska förmåner
 • Åtgärder för omställning påbörjas tidigare
 • Deltidsarbetslösa får utökad a-kasseersättning

Försämringar

 • Omfattningstiden kortas till som lägst 4 år (för flertalet 5 år), mot tidigare 7 år
 • Rätten till pensionsersättning försvinner
 • För visstidsanställda tar det längre tid att få ekonomiskt stöd
 • Doktorander kan inte tillgodoräkna sig doktorandtiden som anställningstid
 • Efterskyddet kortas

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här