Lärarförbundet

Nytt kollektivavtal med Folkbildningsförbundet

Nu har Lärarnas Samverkansråd kommit överens med Folkbildningsförbundet om ett nytt kollektivavtal. Avtalet är tvåårigt och därmed kortare än andra kollektivavtal. Trots det har det gått att komma överens om löneökning som överskrider normen på arbetsmarknaden.

Efter långa och stundtals mycket motiga förhandlingar har nu parterna, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd och Folkbildningsförbundet, enats om ett nytt kollektivavtal. Det är ett kortare avtal än andra avtal och innehåller till skillnad från andra avtal inga år utan centralt fastställda lägsta garanterade löneökningsnivåer (så kallade sifferlösa år). Det har trots det gått att komma överens om att också på detta avtalsområde ha en löneökning för tillsvidareanställda som överskrider normen på arbetsmarknaden med motsvarande procentsats som Lärarförbundets andra avtal.

Lön

För tillsvidareanställda och de som varit visstidsanställda minst tre månader eller mer gäller följande:

  • Att garanterat utrymme om lägst 2,6 procent fördelas bland Lärarförbundets medlemmar från den 1 januari 2015 i lokala lönerevisionsförhandlingar. Ett engångsbelopp på 1000 kronor baserat på en heltidslön utgör kompensationen för det framflyttade revisionsdatumet.
  • Att ett garanterat utrymme om lägst 2,6 procent fördelas bland Lärarförbundets medlemmar från den 1 september 2015 i lokala lönerevisionsförhandlingar.
  • De fastställda avtalsvärdena på 2,6 respektive 2,6 procent är inte individgarantier utan lägsta garanterade utfall per arbetstagarorganisation hos arbetsgivaren. I det fall lokal arbetstagarorganisation har fyra eller färre medlemmar hos arbetsgivaren kan procenttalet frångås om arbetsgivaren inte fullt ut kan tillämpa individuell lönesättning. Ekonomiska skäl är inte något godtagbart skäl att frångå avtalat löneökningsutrymme.

För objektanställda cirkelledare/lärare med en anställning om 25-44 % av en heltidsanställning och har arbetat under vårterminen 2014 gäller följande:

  • Att lönen individuellt höjs med 2,2 procent från den 1 december 2014 och med 2,3 procent från den 1 september 2015. Retroaktiv lön utbetalas från den 1 december 2014.

Partsgemensamt arbete

Parterna har enats om att se över avtalet i sin helhet under avtalsperioden.

Villkorsavtalet

Rätten till 6 månaders föräldraledighetstillägg gäller numer både tillsvidare och visstidsanställda som haft en sammanhängande anställningstid hos arbetsgivaren under minst ett år. 

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här