Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt jobb - högre lön?

Bli inte förvånad om din nuvarande arbetsgivare är beredd att betala dig bättre den dagen du har ett anställningserbjudande någon annanstans som visar att du ”är värd” mer än den lön du har idag.

Bli inte förvånad om din nuvarande arbetsgivare är beredd att betala dig bättre den dagen du har ett anställningserbjudande någon annanstans som visar att du ”är värd” mer än den lön du har idag.

Söker du eller har du fått erbjudande om nytt jobb? Ta hjälp av våra tips när du ska förhandla ny lön. Lärare som byter arbete har som grupp en bättre löneutveckling och vid anställningstillfället har du bäst möjligheter att påverka din lönenivå. Ta vara på det!

Några råd till att börja med

 1. Ge dig själv en starkare förhandlingsposition genom att söka flera jobb samtidigt.
 2. Kom förberedd till anställningsintervjun och löneförhandlingen.
 3. Kolla lönestatistik, marknadsläget och tänk igenom ditt löneanspråk.
 4. Vänta med att lämna löneanspråk tills du vet mycket om jobbet och helst tills du erbjuds det.
 5. Börja inte en anställning utan att ha gjort upp om lönen skriftligt.

Våra bästa förhandlingstips!

Före förhandlingen

Under förhandlingen

 • Ni diskuterar priset på en tjänst som du erbjuder, din lön för ditt uppdrag. Arbetsgivaren vill ha den till ett bra pris, men du vill inte sälja den för billigt.
 • Var tydlig med att du är öppen för förhandling, när du är det. Om arbetsgivaren reagerar avvaktande på ditt lönebud, bolla tillbaka frågan och undra vad arbetsgivaren tänkt sig.
 • Om du har marknadskrafterna i ryggen och fler jobb att välja på - framhåll det i samtalet.
 • “HR sätter lönen”, ”rekommenderade lönenivåer” eller ”det finns inte pengar i min budget” finns inte kollektivavtalen för lärare. Det kan påverka chefens utrymme att förhandla, men inte ditt.
 • Menar chefen att ditt löneanspråk är för högt jämfört med lärarna på skolan? Om en marknadsmässig lön krockar med lönerna på arbetsplatsen är det de lönerna som behöver justeras.
 • Lönen som står på anställningsavtalet är den ni kommer överens om. Löften om framtida löneutveckling uteblir alltför ofta.
 • Ha is i magen och säg inte ja för snabbt. Be att få sova på saken och återkomma.

Efter förhandlingen

 • Se till att få det ni kommer överens om skriftligt. Om anställningsavtalet dröjer går det bra med ett mejl.

Arbetsgivaren behöver dig

En arbetsgivare som vill anställa dig måste få dig att välja just den arbetsplatsen och göra det värt att lämna din nuvarande anställning.

Din nuvarande arbetsgivare kan vara beredd att betala dig bättre den dag som du har ett anställningserbjudande någon annanstans som visar att du ”är värd” mer än den lön du har idag.

Individuella löner gäller

Där vi har tecknat kollektivavtal gäller individuell lönesättning. Det är du och arbetsgivaren som i förhandling bestämmer din lön utifrån din kompetens, erfarenhet och det du anställs för att göra.

Någon ”rätt lön” finns inte så du behöver hitta argument för ditt löneanspråk och för att kunna få ett avtal som ni båda är nöjda med.

Ta reda på så mycket du kan om jobbet du sökt, din blivande arbetsplats och löneläget. Då blir det lättare att begära en lön som känns “rätt” för dig. Använd till exempel dina medlemsförmåner löneverktyget Min lön och möjligheten att ta en personlig lönecoachning.

Tips inför lönesamtalet

Se filmen:


Varför har man större möjlighet att höja sin lön när man byter arbete än när man stannar kvar på samma arbetsplats?

Ditt årliga lönepåslag på din befintliga arbetsplats sker ofta utifrån kortsiktiga perspektiv, som budget, "märket" och andra begränsande procentsatser. Många chefer saknar mandat och möjlighet att höja lönerna på ett sätt som speglar arbetsmarknaden.

En arbetsgivare som vill nyanställa dig måste göra det värt att lämna ditt nuvarande arbete, få dig att välja just den arbetsplatsen och därför erbjuda bäst villkor.

Din nuvarande arbetsgivare kan också vara beredd att betala dig bättre den dag som du har ett anställningserbjudande någon annanstans som visar att du ”är värd” mer än den lön du har idag.

Vad ska man tänka på mer när man byter jobb?

Exempelvis hur utvecklande det nya arbetet är, att arbetskamrater och skolledning verkar bra, hur ditt kommande uppdrag kommer att se ut, vilka arbetsuppgifter du kommer att få och vilka förutsättningar du kommer att få att utföra dem bra och hinna med dem under arbetstid.

 • Skapad 2013-06-18
 • Uppdaterad 2022-07-03
Frågor & Svar