Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt jobb - högre lön?

Bli inte förvånad om din nuvarande arbetsgivare är beredd att betala dig bättre den dagen du har ett anställningserbjudande någon annanstans som visar att du ”är värd” mer än den lön du har idag.

Bli inte förvånad om din nuvarande arbetsgivare är beredd att betala dig bättre den dagen du har ett anställningserbjudande någon annanstans som visar att du ”är värd” mer än den lön du har idag.

Funderar du byta arbetsgivare? -Det är ett utmärkt tillfälle att höja din lön, säger Lärarförbundets ombudsman Robban Nilsson.

Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet, har tips på hur du kan göra för att höja din lön när du byter arbete.

Varför har man större möjlighet att höja sin lön när man byter arbete än när man stannar kvar på samma arbetsplats?

-När du ska få ditt årliga lönepåslag på din befintliga arbetsplats sker besluten alltför ofta utifrån kortsiktiga perspektiv, som budget, "märket" och andra begränsande procentsatser. Det innebär att många chefer saknar mandat och möjlighet att höja lönerna för dig och dina kollegor på ett sätt som speglar arbetsmarknaden där lärarbrist råder, säger Robban Nilsson, ombudsman på Lärarförbundet.

En arbetsgivare som vill nyanställa dig måste dels göra det värt att lämna ditt nuvarande arbete, men också få dig att välja just den arbetsplatsen. Arbetsgivaren är konkurrensutsatt och måste erbjuda bäst villkor. Både erfarenheten och statistiken visar att de som byter arbete har en bättre löneutveckling i genomsnitt än de som arbetar kvar länge på samma arbetsplats.

-Bli inte förvånad om din nuvarande arbetsgivare är beredd att betala dig bättre den dag som du har ett anställningserbjudande någon annanstans som visar att du ”är värd” mer än den lön du har idag, säger Robban.

Vad ska man tänka på mer när man byter jobb?

-Självklart har det betydelse hur utvecklande det nya arbetet är, att förutsättningarna är goda och att arbetskamrater och skolledning verkar bra. Andra viktiga saker är hur ditt kommande uppdrag kommer att se ut, vilka arbetsuppgifter du kommer att få, vilka möjligheter du kommer att få att utföra dem bra och hinna med dem under arbetstid, säger Robban Nilsson.

Av Lärarförbundet Kontakt kan du få både information och lönecoachning. Kontakta också Lärarförbundets avdelning i den aktuella kommunen och ombudet på arbetsplatsen för att få veta mer just den arbetsgivaren och arbetsplatsen samt det aktuella rekryterings- och marknadslöneläget. Det nya jobbet är ofta din bästa chans att höja lönen - till nästa gång du byter arbete.

Så kan du höja din lön när du byter arbete

 • Sök flera arbeten, helst hos olika arbetsgivare. Med andra erbjudanden i ryggen är det lättare att förhandla om bra villkor.
 • Förbered dig väl inför intervjuerna.
 • Fundera i lugn och ro igenom vilken lön du är beredd att acceptera. Ha is i magen. Säg inte ja för snabbt.
 • Skaffa dig kunskap om löneläget. Hur betalas lärare i regionen? Brukar arbetsgivaren betala bra löner? Ta tidigt kontakt med Lärarförbundet.
 • Acceptera inte argument om att lönenivån på arbetsplatsen hindrar arbetsgivaren från att ge dig den lön du begär. Lärarlönerna är för låga. Det är en viktig orsak till dagens lärarkris och måste rättas till.
 • Om du inte kan få riktigt den lön du vill ha, fundera på om det finns andra förmåner som skulle kunna ingå i anställningsavtalet.
 • Får du löften om framtida löneutveckling, var skeptisk. Alltför ofta uteblir den. Det är den lön som står på anställningsavtalet ni kommer överens om, ingen annan!

Tips inför lönesamtalet

Se filmen:

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Jag tycker att det är extremt viktigt med stabila arbetslag, ska vi komma någonstans och utveckla våra verksamheter fungerar det inte med "hoppande" pedagoger. Utveckling sker i samspel med andra.

 • Skapad 2017-10-18 22:53
Anonym
Anonym

Avgå Robban! Vi ska tänka på verksamheten också. När några kan höja lönen genom att söka och få andra jobb vill jag bara sluta. Hårt arbete lönar sig inte.

 • Skapad 2016-02-24 01:32
Robban
Robban Nilsson
Svar till Anonym

Sveriges lärare tar ansvar för verksamheterna varje dag. Att Lärarförbundet bidrar med information och tips när de av olika anledningar väljer att söka nytt arbete är en självklarhet.

 • Skapad 2016-02-24 15:11
Anonym
Anonym
Svar till Robban Nilsson

Se punkt ett ovan, Vi har lärarbrist och en ny lärare rekryterades till vår skola efter sommarlovet. Med en rejäl löneökning + förstelärartillägg övertalades hen att stanna i sin gamla kommun. Hen tjänar nu 5000 mer i månaden än mig som är 20 år äldre och har mycket längre erfarenhet. Se istället till att vi som står för kontinuitet får upp våra löner. Förstelärare, de nya påslagen till en del "mycket skickliga" och extrabetalt till de som byter runt drabbar nu också VERKSAMHETEN, inte bara oss som är mycket skickliga men aldrig får det språng i löneutvecklingen vi lovades redan vid kommunaliseringen.

 • Skapad 2016-02-24 19:42
Robban
Robban Nilsson
Svar till Anonym

Lärarförbundet arbetar för uppvärdering av alla lärares löner. Ett resultat är att under de senaste åren har lärares löner ökat mer än generellt på arbetsmarknaden i övrigt. Ett annat är att två statliga satsningar på lärares löner har gjorts. Efter en lång tid av eftersläpning av lärares löner har utvecklingen vänt. Målet är uppvärdering för alla lärare, varje extra löneökning för en lärare är ett steg på vägen!

Kontinuitet i verksamheten är viktig. Det är utveckling också! Bra lärare som byter jobb bidrar ofta till utveckling och kvalitet i verksamheten. Om en naturlig omsättning av personal drabbar verksamheten har arbetsgivaren anledning att fundera på hur verksamheten organiseras.

Om en god löneutveckling inte är möjlig hos en arbetsgivare men väl om man byter jobb, ligger problemet i arbetsgivarens lönesättning. En ökad rörlighet kan bidra till att arbetsgivaren ser behovet av löneutveckling för att kunna behålla även de som ännu inte sökt nytt jobb.

 • Skapad 2016-02-25 14:01
Anonym
Anonym
Svar till Robban Nilsson

Ska de alltså bli de som står med ett erbjudande från en annan kommun eller friskola i handen som får de nya statliga påslagen? Jag har många exempel på när byte av kommun eller skola drabbat verksamheten och inte utvecklat den. Det är naturligtvis bra med statliga påslag, men utformningen av dessa saknar lärarnas stöd, det är märkligt att Lärarförbundet inte uppfattar detta. Att Förstelärare A,B,C och D på vår skola skulle utveckla alla lärares arbetsinsats är så dumt så att fåglarna slutar sjunga. Det stämmer inte med verkligheten. Vi är hårt konkurrensutsatta från friskolorna, börjar få brist på lärare, vi arbetar massvis med obetald övertid för att kunna bedriva en bra verksamhet. Nu ska en del få extra påslag och en del inte. De erfarna och duktiga lärare som inte får del av de nya extrapengarna, hur ska de motiveras att stanna kvar och kämpa? Det problemet i lönesättningen har ju Lärarförbundet godkänt. Några extrapengar släpper inte kommunen till, avtalsrörelsens påslag blir magra.

 • Skapad 2016-03-03 22:36

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här