Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt förslag på kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna

Här överlämnar ordförande Eva-Lis Sirén förslaget på kursplan för för de fritidspedagogiska verksamheterna till utbildningsminster Jan Björklund.

Här överlämnar ordförande Eva-Lis Sirén förslaget på kursplan för för de fritidspedagogiska verksamheterna till utbildningsminster Jan Björklund.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén har lämnat över ett förslag till kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna till utbildningsminister Jan Björklund (FP).

Något som fritidspedagogen Line Isaksson är mycket nöjd med.

- Det betyder att innehållet synliggörs i de fritidspedagogiska verksamheterna och fritidshemmen, säger fritidspedagogen Line Isaksson, som också är med i arbetsgruppen som tagit fram förslaget.

Med en kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna skulle regeringens krav om att läraren ska ha ett eller flera ämnen för att erhålla legitimation infrias.

Nu när förslaget på kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna överlämnats kommer Lärarförbundet fortsätta att verka för att regeringen tar till sig innehållet i förslaget.

Hur har ni kommit fram till den nya kursplanen?

- Vi har satt ihop en arbetsgrupp med medlemmar från ämnesrådet Fritidspedagogik som arbetat med kursplanen. Från början var vi inte ens säkra på att det skulle gå eftersom de fritidspedagogiska verksamheterna går i varandra och det svåra i att beskriva själva lärandet, ”vadet”, det vill säga vad det är som eleven ska lära sig, säger Line Isaksson.

Hur har ni förankrat den hos våra medlemmar?

- Först behövde arbetsgruppen arbeta i fred sedan hade vi ett möte den 31 januari i år där vi mötte medlemmar och resonerade runt materialet.

Sätter ord på verksamheten

Genom att skapa en kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna likställs verksamheten inom fritidshemmen med det kursplanestyrda innehållet i skolan. Line Isaksson ser dock att det finns en risk för att fritidsskoleverksamheten blir "skolifierad".

- Men det är professionen själva som väljer om verksamheten blir "skolifierad" eller inte och professionen är ju lärarna i fritidshem och fritidspedagogerna. Även om formen i strukturen och kursplanen är liknande övriga ämnen i skolan så innebär det ju inte att innehållet inte blir fritidspedagogiskt. Det är ju samma innehåll på fritidshemmen nu som vi beskriver i kursplanen. Det är ju det som vi gör i dag bara det att vi sätter ord på verksamheten.

Line Isaksson berättar att det finns medlemmar som känner oro över förslaget.

- Det finns medlemmar som har en oro över att vi hittat på något annat, att vi beskrivit något annat än dagens verksamhet, men så är inte fallet.

Förslaget på kursplanen kommer också skickas till utbildningsutskottets ordförande Margareta Pålsson (M) och vice ordförande Ibrahim Baylan (S).

Behövs det mer påverkan?

- Ja, jag tror att det är ett område som måste påverkas hela tiden och det är något som varje enskild lärare i fritidshem och fritidspedagoger måste hjälpa till med.

Behöver Lärarförbundet planera ytterligare aktiviteter?

- Ja, det viktiga är att lokalavdelningarna har kunskap om situationen och att man då lyfter upp det i den samverkan som sker på alla nivåer i kommunerna och med politikerna.

Med en kursplan för de fritidspedagogiska verksamheterna kan:

  • de fritidspedagogiska verksamheterna får ett tydligare syfte och ett utpekat innehåll som övriga delar av grundskolan
  • den negativa trenden för Sveriges placering i de internationella skoljämförelserna brytas
  • likvärdigheten i skolan öka
  • fritidspedagogerna erhålla legitimation för sitt huvudämne, fritidspedagogik
  • Skapad 2012-03-16
Frågor & Svar