Lärarförbundet
Bli medlem

Ökad avsättning till tjänstepension, bättre utvecklingsmöjligheter och fokus på friskfaktorer

Lärarförbundet har tecknat ett avtalspaket med Sveriges kommuner och regioner, tillsammans med samtliga fackförbund inom kommunala sektorn. Avtalen gäller även arbetsgivare kopplade till Sobona.

LAS-förändringar och omställning

I oktober 2022 väntas förändringar i Lagen om anställningsskydd. Samtidigt införs då en rad förmåner i omställningsavtalet KOM-KR, bland annat rätt att studera med delar av lönen. Många lärare kommer exempelvis att kunna bredda sin behörighet, genom studier under upp till sex terminer. Nya LAS ger arbetsgivarna större möjligheter att frångå turordningen vid arbetsbrist, men i det kommunala kollektivavtalet har vi förhandlat fram att få behålla dagens regler. I praktiken innebär det att vi har kvar de regler som anpassade för skolans värld, som vi stred för i avtalsrörelsen 2018.

Ökad avsättning till tjänstepension

Från 2023 ökar avsättningen till tjänstepension, från 4,5 till 6 procent. Det gäller alla med en lön under ca 44 000 kr/månad. Den som har en lön över den nivån omfattas av särskilda regler, där huvudregeln är att vara kvar i de villkor som gäller idag. Berörda medlemmar kommer under år 2022 att få mer detaljerad information.

Friskare arbetsplatser

Förstärkningar av arbetsmiljöarbetet inom hela den offentliga välfärdssektorn görs, bland annat genom satsning på lokal samverkan och friskfaktorer. Det lokala arbetsmiljöarbete som redan pågår utifrån skrivningarna i Skolavtal 21 ska inte tappa fart, utan kan snarare förstärkas av avsiktsförklaringen.


  • Skapad 2021-12-21
  • Uppdaterad 2021-12-21
Frågor & Svar