Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt avtal för Svenska Kyrkan 2017

Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd har idag tecknat ett nytt avtal med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation för Svenska kyrkan 2017.

Avtalet omfattar bland annat kyrkomusiker och lärare anslutna till Lärarförbundet och i förekommande fall KMR. Överenskommelsen är treårig och avtalsperioden sträcker sig från 2017-04-01 till 2020-03-31.

De största förändringarna:

  • Lönerevisionen med en miniminivå på 2,2, 2,0 respektive 2,3 procent för vart och ett av de tre åren. Avtalet omfattar därmed totalt 6,5 % vilket motsvarar det så kallade märket inom industrin.
  • För kyrkomusiker, ingår i och med det nya avtalet Allhelgonahelgen i storhelgernas ledighetsbestämmelser. Den tidigare provanställningen om 12 månader upphör att gälla. Dock försvinner lönetillägget om 1200 kr vid övergång till schema om 100 procent eftersom arbetsgivarna inte längre är intresserade av den arbetstidsmodellen.
  • Föräldraledighetsbestämmelsen § 29 har fått väsentliga materiella förändringar. Kravet på en kvalifikationstid om 365 dagar är i det nya avtalet borttaget, vilket gör att även nyanställda kan få ta del av denna avtalsförmån. Därutöver betalas föräldrapenningtillägget i 180 dagar, som allra längst till att barnet är 36 månader gammalt. Tillägget motsvarar 10 procent av bortfallet beräknat per kalenderdag, vilket innebär att den som får en löneförhöjning under föräldraledighetsperioden också får en uppräkning av tillägget. Denna bestämmelse börjar gälla för barn födda efter den 1/10 2017,

Ladda ned bilagan till höger om du vill läsa alla avtalsförändringar.

Utlandsavtalet klart 22/6 2017

Den 22 juni 2017 undertecknades även Utlandsavtalet för anställda inom Svenska Kyrkans arbetsgivarorganisation.

Den viktigaste förändringen är att det i det nya avtalet nu finns en skrivelse om att arbetstagare inom utlandsverksamheten "kan träffas avtal om tillsvidareanställning, om det är förenligt med verksamheten och med arbetslandets regler". Detta är en tydlig positionsförflyttning från det tidigare avtalet där visstidsanställning varit norm.

En annan förändring är att det nu även finns rätt till ersättning för resor till Sverige i samband med anställningsintervju. Vidare har arbetstagaren rätt att under sex månader innan anställningen löper ut få "skälig ledighet utan löneavdrag från anställningen för att söka nytt arbete".

För utlandsavtalet gäller ordinarie löneavtal inom Svenska kyrkan.

Kommentarer:

Anders
Anders Nilsson

Kommentaren har tagits bort...

  • Skapad 2017-06-20 11:29
Anders

Om Anders Nilsson

Kyrkomusiker i Oviken, Myssjö och Hackås församlingar i Södra Jämtlands pastorat.

Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Anders Nilsson

Arbetsgivarna är inte längre intresserade av 100 % schemaläggning som arbetstidsmodell och vill därför inte heller betala för det. Årets avtalsrörelse handlade till stora delar om att SKAO ville införa årsarbetstid med 12 månaders beräkningsperiod för alla medarbetare inom Svenska kyrkan, något som Lärarförbundet lyckades avstyra för sina medlemmar.

  • Skapad 2017-06-21 10:51
Maria
Maria Löfberg

Att 100 % schemaläggning så småningom skulle bli den rådande praxisen har ju varit känt. Men att ta bort tidlistan som beräkningsmall är ju en direkt försämring! Hur ska vi då kunna ha koll på vad som ingår i en tjänst? Ska arbetsgivaren på detta sätt kunna använda oss till andra saker än musik? En ständigt återkommande kommentar på sociala medier är att vi tvingas lägga för mycket av vår tid på ostrukturerade möten i stället för att göra det vi (förhoppningsvis) är anställda för: att betjäna kyrkan med musik. Vad har facket gjort för att vi ska få ägna vår tid åt det vi är utbildade till?
En annan aspekt av schemaläggandet är de datasystem som våra oregelbundna tider verka behöva tryckas in i. Har facket krävt att arbetsgivaren ska tillhandahålla system som fungerar för yrken som vårt, som inte håller sig inom kontorstider?
Har facket på något vis lyft problemet med arbetsmiljön som kommer av den nya handboken och att KO inte säger något som kan förhindra att präster kör över musiker i fråga om gudstjänstens liturgiska musik?
Ca en fjärdedel av kyrkomusikerkåren har uttryckt sitt direkta motstånd mot handboksförslaget, hur hanteras det av facket?

  • Skapad 2017-06-20 11:05
Ingrid L
Ingrid L Andrén
Svar till Maria Löfberg

Tidlistan är inte borta som beräkningsmall. Den finns fortfarande med i avtalet. Det som har blivit skillnaden är att även andra grunder kan tas med i förhandlingen om 100 % schema.
Lärarförbundet har tagit upp problemet med administrativa system som inte går ihop med verkligheten och den frågan ska vi arbeta partsgemensamt med SKAO under avtalsperioden.

  • Skapad 2017-06-21 10:46

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här