Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt avtal för statligt anställda

Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O har idag tecknat ett nytt löneavtal med Arbetsgivarverket. Det blir löneökningar i nivå med övriga arbetsmarknaden på minst 6,5 procent. Avtalet är treårigt och gäller från den 1 oktober 2017.

Förhandlingsorganisationen OFR/S,P,O meddelade att man tillsammans med Arbetsgivarverket kommit överens om utmaningar i staten och hur man bäst möter dessa och därefter tecknat nytt avtal.

Avtalet i korthet innebär:

  • 6,5 procent i löneutrymme över 3 år
  • Lokala parter får möjlighet att teckna lokala avtal vid flytt av myndigheter
  • Att föräldralediga och sjukskrivna inte längre missgynnas i tjänstepensionsavtalet
  • Ett bättre personskadeavtal där det inte längre är karens i 14 dagar
  • Nytt område inom Partsrådet som bland annat handlar om hållbart arbetsliv och kompetensutveckling.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här