Lärarförbundet
Bli medlem

Nytt avtal för kyrkan klart

Nu är kyrkans avtal klart som bland annat gäller för Svenska kyrkans musiker, förskollärare, lärare, pedagoger samt för de arbetsgivare inom andra kyrkor och samfund som för sina medlemmars räkning tecknat kollektivavtal med berörda förbund.

Förhandlande part för musikerna och lärarna inom kyrkan har varit Lärarnas Samverkansråd. Det nya avtalet omfattar 12 månader och löper under perioden 1/4 2016-31/3 2017.

De viktigaste nyheterna är följande:


Löneökningsutrymme
Lägsta löneökningsutrymme för hela perioden är 2,2 %, det vill säga motsvarande "märket" på arbetsmarknaden. Särskilda ersättningar (ob, beredskap, förskjuten arbetstid, färdtid etc) har höjts med motsvarande nivåer. Ersättningen för lägerverksamhet höjs något mer, drygt 7 %.

Arbetsmiljöverkets nya regel AFS:en OSA
Den nya författningen från Arbetsmiljöverket, Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4), som gäller från och med 31/3 2016, får konsekvenser också för kyrkans område. Parterna har kommit överens om att bilda en särskild arbetsgrupp för att branschanpassa föreskrifterna till kyrkoområdet. Arbetsgruppen skall vara klar med sitt arbete i mars 2017.

Avbrott under semestern
Frågan om vad som händer när arbetstagarens semester avbryts på arbetsgivarens initiativ har länge varit oklar. Vid avbrott under semester räknas inte den dagen som semesterdag.

Kyrkans förskollärare och lärare
När det handlar om kyrkans förskollärare och lärare innebär avtalet en fortsatt följsamhet gentemot det kommunala avtalets relativlöneförskjutning för lärarområdet. Dessutom kommer gruppen som sysslar med förskollärarnas arbetstid fortsätta sitt arbete under avtalsperioden. Vidare har vi fått in betydelsefulla skrivningar gällande lärarprofessionen samt uppvärderingen av lärarlönerna.

Kyrkomusikerna
För kyrkomusikernas del innebär avtalet att arbetsgivaren skall förse tillsvidareanställda arbetstagare som återkommande tjänstgör vid gudstjänster och kyrkliga handlingar med lämplig klädsel i erforderlig utsträckning.

Utlandsavtalet
Under förhandlingsperioden har också utlandsavtalet processats. Det dröjer dock ännu en tid innan alla detaljer inom detta avtal kommit på plats.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här