Lärarförbundet

Nyfiken på att bli ombud för Lärarförbundet?

Arbetsplatsombud Helena Lengmo i samtal med lärare.

Arbetsplatsombud Helena Lengmo i samtal med lärare.

Som arbetsplatsombud kan du göra skillnad för förutsättningarna på jobbet för dig och dina kollegor. Du är en viktig länk mellan arbetsgivaren, medlemmarna och Lärarförbundets lokalavdelning Du får större insyn i skolans värld och en chans utvecklas personligt och yrkesmässigt.

Skolan står inför många utmaningar, och det är viktigt med engagerade ombud på arbetsplatserna som kan göra skillnad.

För många medlemmar i Lärarförbundet är det självklart att vända sig till arbetsplatsombudet för att tala om fackliga frågor eller problem. Ombudet är också en viktig kontakt för arbetsgivaren, för att till exempel diskutera situationen och verksamheten på arbetsplatsen. Som ombud blir du också den viktigaste länken mellan medlemmar (och de som funderar på att bli det) och Lärarförbundets avdelning och förbundets ansikte utåt på arbetsplatsen.

– Det bästa med att vara ombud är att jag får träffa så mycket människor. Det leder till att jag får lära mig nya saker hela tiden och jag får en insikt i hur organisationer fungerar. Att få vara med och påverka är bara en riktigt fin bonus, säger Helena Öhlin, lärare och ombud på Morabergs studiecentrum.

Växa in i rollen

Det är dock ingen som förväntar sig att den som är ny i ett fackligt uppdrag ska kunna allt om avtal, arbetsmiljö, löner och lagar från början. Du får växa in i rollen som ombud, och du kommer få stöd av Lärarförbundet, till exempel genom din avdelning och genom utbildningar.

Att bli ombud

Arbetsplatsombudet utses av avdelningen efter förslag från Lärarförbundets medlemmar på arbetsplatsen. Att vara arbetsplatsombud/skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag.

Finns det inget arbetsplatsombud på din arbetsplats, berätta för dina arbetskamrater som är medlemmar i Lärarförbundet att du är intresserad. Nästa steg är att kontakta avdelningen.

Arbetsplatsombud och skyddsombud – vad är skillnaden?

Enligt Arbetsmiljölagen ska det finnas ett skyddsombud på alla arbetsplatser med minst fem anställda. Skyddsombudet har en rad rättigheter, till exempel att delta vid planering av frågor som rör arbetsmiljön.

Skyddsombudet väljs också normalt av medarbetarna på arbetsplatsen men ska formellt utses av den fackliga organisationen. Det är alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats, och Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är arbetstagarnas representant i det arbetet. På många arbetsplatser finns även ett samverkansavtal som säger mer om medarbetarnas inflytande på jobbet och i verksamheten.

Utbildningar

Om du har blivit vald till ombud på din arbetsplats har vi en rad utbildningar som stärker dig i din roll. Kurserna är kostnadsfria och sker på arbetstid. Du får oavkortad lön under kursdagarna och vi bjuder på lunch och kaffe.

Exempel på kurser

Vanliga frågor

Vad gör man konkret som ombud?

Arbetar för att samtal och formella kontakter mellan medlemmar, skolledning och Lärarförbundets avdelning fungerar bra och stärker medlemmarnas inflytande över verksamheten och sin arbetssituation. Uppdragets omfattning varierar mycket. Prata med medlemmarna och Lärarförbundets avdelning om vad de ser som ditt uppdrag samt vad du kan och är beredd att ta på dig.

Hur mycket tid tar det att vara ombud?

Det hänger förstås samman med svaret på förra frågan. Det arbete som kommer av möten och förhandlingar med din arbetsgivare ska normalt utföras på arbetstid.

Hur många ombud finns det idag?

Omkring 20 000 av Lärarförbundets medlemmar är idag arbetsplatsombud eller skyddsombud. Många av dem är både och.

Kan man vara ombud inom alla skolverksamheter?

Där det finns medlemmar kan man vara ombud. Ombud kan man vara för verksamheter och medlemsgrupper man inte själv tillhör men på arbetsplatser med olika verksamheter är det en fördel att de representeras av egna ombud.

Kommentarer:

Helena
Helena Lengmo

Det är jag som är på bilden, men jag heter ju inte Helena Öhman :(

  • Skapad 2017-04-13 08:53

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här