Lärarförbundet
Bli medlem

Nyckeln till en framgångsrik integration

- I den framtida arbetsmarknaden är en gymnasieexamen helt nödvändig. Det gäller alla, förklarar Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

- I den framtida arbetsmarknaden är en gymnasieexamen helt nödvändig. Det gäller alla, förklarar Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

”Gymnasielöftet” listar fem krav för att alla ungdomar ska få förutsättningar att klara en gymnasieexamen. – Den politiska debatten handlar mer om enkla jobb än hur fler unga ska klara gymnasieutbildningen. Partierna måste höja ambitioner säger Maria Rönn, förste vice ordförande i Lärarförbundet.

Statistiken är alarmerande: arbetslösheten är flera gånger högre för dem som endast har grundskoleutbildning jämfört med dem som har gymnasieexamen.

Av de elever som kommer till Sverige efter skolstart klarar mindre än hälften grundskolans kunskapsmål, endast omkring 30 procent av dem som påbörjar språkintroduktion har gått vidare till nationellt program i gymnasieskolan efter tre år och endast nio procent av dem som påbörjar språkintroduktion avslutar ett nationellt gymnasieprogram inom fyra år.

Låg krismedvetenhet

Lärarförbundet drog därför 2016 igång en kampanj för att få Sveriges politiker att avge ett gymnasielöfte; ett löfte till alla unga som bor i vårt land oavsett var de är födda.

– Det är oroande att partierna i Sveriges riksdag och regeringen inte tycks ha en tillräcklig krismedvetenhet kring problemets omfattning. Både regering och opposition talar varmt om enkla jobb som lösningen för människor som saknar utbildning. Men i den framtida arbetsmarknaden är en gymnasieexamen helt nödvändig. Det gäller alla, förklarar Maria Rönn.

Vi kan halka efter

2015 flydde 70 000 barn till Sverige. Två tredjedelar av en hel årskull. Men vårt utbildningsväsende är uppbyggt för barn som tidigt kommer in i svensk skola. Många av de nyanlända är tonåringar. De passar inte in i mallen och missar därför gymnasiet.

– Vi måste skapa en väg till gymnasieexamen som passar fler. Utbildning är en rättighet – dessutom en lönsam sådan. Tiotusentals barn kan bli utan gymnasieutbildning och därmed få svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, säger Maria Rönn.

Enligt henne finns en risk att Sverige halkar 50 år bakåt i tiden, då en gymnasieexamen inte var en självklarhet utan ett privilegium, och vi riskerar en förlorad generation. Därför är det dags att avge ett gymnasielöfte.

Fem reformkrav

Lärarförbundets listade fem reformkrav som krävs för att Sverige ska kunna leva upp till löftet:

→ Höjd kvalitet på språkintroduktion.

→ Elevens rätt till stöd och utmaning.

→ Rejält utbyggt komvux och i nya former.

→ Bättre modersmålsundervisning.

→ Läraryrket måste uppvärderas.

Ambitionsnivån för svensk integrations- och utbildningspolitik måste höjas rejält enligt Maria Rönn.

– Vi får inte abdikera och nöja oss med att skapa en andra klassens arbetsmarknad av enkla servicejobb. Då förlorar Sverige sin position som kunskapsnation vilket vi alla drabbas av.

Körkort till arbete

I kampanjen ville Lärarförbundet skapa insikt om att skolan är nyckeln till integration. En gymnasieexamen blir körkortet in på arbetsmarknaden.

– Om våra politiker avger gymnasielöftet och genomför de reformer som krävs för att varenda ung människa i Sverige ska få de möjligheter som en avklarad gymnasieutbildning ger, så kommer vi inte bara stärka dessa ungdomars möjligheter till en god framtid. Vi kommer också bygga ett starkare Sverige! konstaterar Maria Rönn.
Text/textbearbetning: Maria Rodikova/Proidea


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här