Lärarförbundet

Nya regler om hur skolan får bjuda in politiska partier

Från och med 1 januari 2018 träder nya regler i kraft som beskriver vad som gäller när skolor bjuder in politiska partier att medverka i utbildningen.

Den nya bestämmelsen har införts i 1 kapitlet 5a § i skollagen och omfattar såväl offentliga skolor som friskolor.

Skolan kan begränsa antalet partier som får medverka, så länge urvalet sker på objektiv grund. Skolan kan väja att bjuda in de partier som finns representerade i riksdag, kommunfullmäktige eller Europaparlamentet, eller välja en annan (objektiv) grund, såsom partier som har rätt till partistöd från det offentliga eller som har rätt att få valsedlar upptryckta på statens bekostnad.

Det är inte tillåtet att utesluta ett parti beroende på dess åsikter, det strider mot kravet på objektiv grund. Rektor är den som avgör vilka parter som ska bjudas in.

Mer information, inklusive en FAQ, finns på Skolverkets webbplats.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här