Lärarförbundet
Bli medlem

Nya ombudsutbildningen: ”Har blivit säkrare i min roll”

Det var en skön känsla att se hur mycket engagemang som finns, säger Pontus Andersson, förskollärare, efter att ha gått den nya ombudsutbildningen.

Du har gått Lärarförbundets nya ombudsutbildning, vad tyckte du om det?

Det var en bra mix av föreläsningar och diskussioner. Dessutom gott om tid för frågor från oss som deltog. Vi diskuterade situationer som vi varit i – ”Hur gör jag när…?” Förutom att vi fick veta vad som gäller kring lagar och regler kunde vi också ge varandra tips.

Förutom att vi fick veta vad som gäller kring lagar och regler kunde vi också ge varandra tips.

Jag tycker det var bra att vi var en mixad grupp ombud från förskola upp till gymnasium och yrkeshögskola. Det blev spännande diskussioner och vi har verkligen liknande problem– vikariebristen till exempel, och att alltför många känner att de behöver jobba trots att de är sjuka. Vilken roll kan vi som ombud ha i sådana situationer?

En Aha-upplevelse under utbildningen?

Att rätten till fackligt arbete var lagstadgad. Det säger något om hur viktigt det jobb vi gör är - när det till och med är lagstadgat!

Vi brinner för samma hjärtefrågor.

Och: vilket driv som finns hos alla ombud att förändra verksamheten. Vi brinner för samma hjärtefrågor. Det var en skön känsla att se hur mycket engagemang som finns och hur mycket som kan hända om man tar till vara på det engagemanget!

Vad har hänt efteråt?

Jag blev inspirerad att föra vidare information men också att ta rollen på större allvar. Tillbaka på jobbet höll jag ett medlemsmöte enligt den dialogmodell som vi också fick prova under utbildningen.

Vad säger du till andra nya ombud som inte gått utbildningen än?

Gör det! Du får en bra bild av hur Lärarförbundet arbetar, vad vi jobbar för och hur vi påverkar. Rättigheter, skyldigheter och det fackliga uppdraget.

Att gå utbildningen har gjort mig tryggare både i yrkesuppdraget och i rollen som ombud. Det i sig ökar ju tryggheten överlag – mina medlemmar vet att de kan fråga mig.

  • Skapad 2018-02-12
  • Uppdaterad 2018-02-12
Frågor & Svar