Lärarförbundet
Bli medlem

Nya lagar ger bättre yttrandefrihet för privat anställda

Från och med den 1 januari 2017 gäller en ny lag om ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden och från och med 1 juli 2017 träder lagen om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter i kraft. Något som Lärarförbundet arbetat intensivt för.

Den nya lagen innebär att det blir förbjudet för verksamhetsutövaren att efterforska vem som har lämnat uppgifter till media och att utöva repressalier mot den som har lämnat uppgifter till media.

Trots de nya lagarna är det fortfarande sämre ställt för de privatanställdas yttrandefrihet än offentliganställdas. Men i och med de nya lagarna har privatanställdas meddelarskydd förstärkts. Nu finns det en lagstiftning på yttrandefrihetsområdet som förbjuder de allra allvarligaste övertrampen från arbetsgivarens sida.

Arbetsgivaren bestämmer vad som är offentligt

I Sverige regleras yttrande- och tryckfriheten i grundlagarna. Grundlagen reglerar dock endast förhållandet mellan den enskilde medborgaren å ena sidan och staten, kommunen eller landsting å andra sidan. Offentliganställda skyddas direkt av grundlagarna medan privatanställdas yttrandefrihet inte skyddas direkt av grundlagarna. Det gör att möjligheten att utnyttja yttrandefriheten skiljer sig beroende på om du är anställd i offentlig eller privat verksamhet.

Som privatanställd måste du ta hänsyn till att arbetsgivaren normalt har rätt att bestämma vilka uppgifter om företagets verksamhet som är offentliga. Du kan alltså inte hänvisa till grundlagens yttrandefrihet på samma sätt som offentligt anställda.

Framgång för Lärarförbundet

Lärarförbundet har jobbat intensivt för att privat anställda ska ha samma rättigheter som offentligt anställda inom förskole-, fritids- och skolverksamheter. Vi har också uppnått framgångar med vårt arbete.

Det pågår flera statliga utredningar som berör frågan om de privatanställdas yttrandefrihet och Lärarförbundet fortsätter att arbeta för att de privatanställda inom skolverksamheterna ska ha lika stark yttrandefrihet som offentligt anställda. Lärarförbundet anser att lärare och skolledare har ett samhällsuppdrag och därför måste ha frihet att påtala missförhållanden, även utanför skolans, fritidshemmets och förskolans väggar. Dessutom måste det vara möjligt att kunna tala med inspektionsmyndigheterna utan att behöva vara rädd för repressalier.

Läs mer om de nya lagarna

Så fungerar yttrandefrihet för privat anställda

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här