Lärarförbundet
Bli medlem

Nya gymnasieministern vill skapa långsiktighet och arbetsro i gymnasieskolan

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) (Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet)

Lärarförbundets rapport “Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?” visar oroväckande resultat om gymnasielärares arbetssituation. Vi har pratat med gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) om rapporten.

Gymnasielärarna har allt mindre tid till undervisningen, trots att de arbetar allt mer. Detta blir tydligt i Lärarförbundets rapport Vem hinner vara lärare i gymnasieskolan?. Rapporten, från 2013, är fortfarande högst aktuell. Lärarförbundet är därför nyfikna på hur den nya regeringens tankar, åsikter och planer för förbättring i gymnasieskolan ser ut. Lärarförbundet har pratat med gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S).

Lärarnas arbetstid ska läggas på undervisning

Det framkommer i rapporten att 90 procent av lärarna i gymnasieskolan upplever att arbetsbelastningen ökat de senaste åren, att de har mindre tid till undervisning trots att de arbetar allt mer. Hadzialic menar att en viktig beståndsdel i arbetet att förbättra situationen är att minska lärarnas administrativa börda för att en större del av lärarnas arbetstid ska kunna läggas på det direkta arbetet med undervisning. Någon konkret plan för hur detta ska genomföras presenterar hon inte. 

– Regeringen avser att återkomma med detaljer kring hur detta ska genomföras i praktiken, säger Aida Hadzialic

Åtta av tio gymnasielärare känner att de inte hinner skapa en undervisning av hög kvalitet eftersom de saknar tid att för- och efterarbeta lektionerna på bästa sätt.

– Det är en helt ohållbar situation på många gymnasieskolor, när lärare inte hinner vara lärare. Det skapar en stress som i värsta fall leder till att fler väljer att byta yrke, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Förenklade åtgärdsprogram

På frågan om regeringen tänker minska antalet åtgärdsprogram och administrationen kring CSN-rapportering och nationella prov svarar Hadzialic att den förra regeringen påbörjade ett arbete för att förenkla lärares arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation.

–Den nya regeringen avser noga följa effekterna av dessa förändringar. Utöver detta, pågår en utredning om de nationella proven, som bland annat ska se över provens omfattning och deras påverkan på lärares arbetssituation, säger gymnasieministern. 

Långsiktighet och arbetsro

Gymnasieministern påpekar att förändringar i gymnasieskolan ska genomföras med utgångspunkten att skapa långsiktighet och arbetsro. Att regeringen inte avser gå fram med en mängd snabba reformer som skapar en ökad arbetsbelastning på lärarna. 

– Men ett löpande förbättringsarbete är nödvändigt inom alla verksamheter och att det är viktigt att arbetsgivaren tar sitt ansvar när det gäller att avsätta tid för till exempel kompetensutveckling och kollegiala diskussioner, säger Aida Hadzialic. 

Hur ska läraryrket bli mer attraktivt?

Ny statistik från SCB visar att Sverige om tio år kommer sakna minst 65 000 lärare. Det är för få unga som vill bli lärare. Hur tycker Hadzialic läraryrket ska bli mer attraktivt och locka fler unga till lärarutbildningen?

– Den nationella samlingen för läraryrket, som regeringen aviserade i budgetpropositionen innehåller flera delar som ska göra läraryrket mer attraktivt. Vi vill stärka kvaliteten på lärarutbildningen. Vi kommer att genomföra en kraftfull satsning på lärares löner och kompetensutveckling. Lärarrekryteringen är en av regeringens viktigaste prioriteringar i utbildningspolitiken. Det kommer att vara en nyckel för att kunna lyfta kunskapsresultaten, säger Aida Hadzialic. 

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här