Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Nya grepp för att lösa lärarbristen i Dalarna

Upplägget kanske kan bli en förebild för fler lärosäten i Sverige.

Upplägget kanske kan bli en förebild för fler lärosäten i Sverige.

En stor lärarbrist och för många avhopp från lärarutbildningen har gjort att Dalarna testar nya grepp. – Med start i höst kommer studenter att kunna jobba som lärare parallellt med att studera för en lärarexamen, berättar Klas Holmgren, Lärarförbundet i Borlänge.

Precis som i många andra delar av landet blir situationen allt mer desperat i Dalarna. Redan de närmaste åren beräknas länet sakna minst 2 000 legitimerade lärare. Att för få söker lärarutbildning och att alltför många studenter på lärarutbildningen hoppar av under utbildningens gång är något som spätt på problemet.

Nytt initiativ

Några av orsakerna till avhoppen beror på att man försöker genomföra sina studier samtidigt som man jobbar som lärare eller att man under studietiden inser att det inte är lärare som man vill bli.

Klas Holmgren, styrelsen i Borlänge- Villkoren behöver bli bättre och utbildningen bli mer verksamhetsnära, säger Klas Holmgren, Lärarförbundet Borlänge.
Därför kommer Högskolan Dalarna på initiativ inom Pedagogiskt utvecklingscentrum i Dalarna, PUD, starta en alternativ lärarutbildning till hösten. Det innebär att studenterna kommer att arbeta som lärare samtidigt som de utbildar sig, och att den som idag arbetar som olegitimerad lärare alltså kan få möjlighet att läsa in lärarexamen på betald arbetstid.

Den enskilde ska få bra villkor för att kunna studera och arbeta samtidigt.

- Den enskilde ska få bra villkor för att kunna studera och arbeta samtidigt. Det handlar också om att göra utbildningen mer verksamhetsnära och att få fler att slutföra sina studier, säger Klas Holmgren, som är en av Lärarförbundets två företrädare i PUD.

Viktig att arbetsbelastningen blir rimlig

Upplägget är att studenten jobbar 50 procent som lärare och studerar med en studietakt på 75 procent. Ersättningen är 9 000 kronor per månad för studier. Lönen för arbetet förhandlas individuellt men ska lägst vara 9 000 kronor per månad. Studenten kommer alltså att få lägst 18 000 kronor per månad, att jämföra med studiemedel.

Lärarförbundet har varit med och förhandlat fram utbildningskontraktet.

För att det ska bli framgångsrikt är det viktigt att det blir en rimlig arbetsbelastning för både arbete och studier och att mer av studierna läggs ute i verksamheten för att ekvationen 50 procent + 75 procent ska rymmas inom en heltid på 100 procent. I det ligger kanske den största utmaningen och en rimlig arbetsbelastning har varit huvudsyftet för vår del i arbetet att utforma en avtalslösning. Men det innebär också att den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU:n, och därmed VFU-läraruppdraget behöver ses över och graderas upp.

Intresse finns hos fler

Än så länge är detta ett koncept som Högskolan i Dalarna testar, men det har väckt intresse på fler håll. Ett 30-tal kommuner och huvudmän har hört av sig. Upplägget kanske kan bli en förebild för fler lärosäten i Sverige.

Det här är ett viktigt steg i att få fler legitimerade lärare – och vi vet alla att det behövs betydligt fler insatser.

- Det här är ett viktigt steg i att få fler legitimerade lärare – och vi vet alla att det behövs betydligt fler insatser. I grunden handlar det om elevers rätt att få utbildning av lärare med rätt kompetens. Men även lärares rätt att få samarbeta med rätt utbildade kollegor, en allt viktigare arbetsmiljöfråga.


Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här