Lärarförbundet
Bli medlem

Ny rapport om hot och våld i skolan – ett underbetyg till politiken

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande

Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande

Varannan lärare i förskoleklass, fritidshem och årskurserna 1-6 har utsatts för fysiskt våld av elever. Det visar rapporten "Håll käften kärring" som Lärarförbundet släpper i dag.

De drygt 1 000 lärarna i undersökningen berättar om en arbetsmiljö där hot och våld är skrämmande vanligt. Sju av tio har varit med om situationer där elever betett sig aggressivt eller allmänt hotfullt.

– Det här visar vilka förödande konsekvenser det får för tryggheten och studieron när man sparar på skolan. Hot och våld förekommer i alla typer av skolor, över hela landet och i alla möjliga bostadsområden. Det måste tas på största allvar, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Var femte lärare har funderat på att lämna yrket på grund av situationen med hot och våld. I Lärarförbundets rapport berättar lärare om fysiska skador, sömnsvårigheter, oro och ångest.

– Lärarna oroar sig både för sin egen och för barnens skull. Problematiken drabbar alla – lärarna som utsätts och klasskamraterna, men också de elever som utövar hot och våld och som därmed inte heller får den lärorika och lustfyllda skolgång de har rätt till, säger Johanna Jaara Åstrand.
Tyvärr är det inte heller ovanligt att vårdnadshavare beter sig illa – nästan var fjärde lärare i de här skolformerna har varit med om att vårdnadshavare sagt kränkande eller nedvärderande saker.
Sammantaget är situationen ett stort arbetsmiljöproblem för lärare och elever, men också ett underbetyg till politiken som inte ser till att alla elever får en ärlig chans.

– Att prata om trygghet och studiero är lätt, men desto svårare verkar det vara att investera i det som faktiskt skapar detta. För att en trygg skola ska bli verklighet överallt måste lärare få förutsättningar att lyckas, både med sitt kunskaps- och sitt värdegrundsuppdrag, säger Johanna Jaara Åstrand.


Lärarförbundet kräver bland annat:

  • Staten måste ta över huvudansvaret för skolans finansiering och tillskjuta de finansiella medel som krävs för att skapa trygghet och studiero.
  • Elever som är i behov av stöd måste få det. Huvudmännen måste säkerställa att alla skolor har tillgång till speciallärare, specialpedagoger, skolkuratorer, skolpsykologer och andra viktiga kompetenser.
  • Fritidshemsutredningens förslag måste genomföras med bland annat fler legitimerade lärare, mindre gruppstorlekar och ändamålsenliga lokaler.


Rapporten

Håll käften kärring, 67 sidor (pdf)

Håll käften kärring, kortversion, 18 sidor (pdf)

  • Skapad 2021-10-19
Frågor & Svar