Lärarförbundet
Det är många som ringer till oss just nu och väntetiden kan ibland vara lång. Har du frågor om din faktura kan du läsa mer här. →
Bli medlem

Ny rapport: Newcomers – Hope in a Cold Climate

Education International och Lärarförbundet lanserar idag en ny rapport, ”Newcomers – Hope in a Cold Climate”, om det svenska mottagandet av nyanlända elever och lärare.

Det svenska bidraget är författat av professor Nihad Bunar och ingår som en delrapport tillsammans med fyra andra landsstudier som kommer att presenteras på EU Education Summit 2018.

Skolan är en viktig nyckel till en bra integration men skillnaderna över landet är stora. För att varje barn och elev ska få förutsättningar att utveckla både kunskaper, språk och på ett bra sätt integreras socialt i det svenska samhället, behöver kommuner och skolor gemensamt ansvara för integrationen. Det är en tydlig framgångsfaktor på alla nivåer. Alla skolor ska få förmånen att lära känna människor från andra länder och kulturer med andra kunskaper och erfarenheter.

–Skolan och lärarna spelar en avgörande roll för nyanländas möjlighet att skapa ett liv och en bra framtid i Sverige. Därför måste lärarna få de bästa förutsättningarna för sitt uppdrag och möjligheter att dela erfarenheter med varandra, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

En viktig slutsats som rapporten lyfter är att fokus bör vara på den praktiska verkligheten.

– Det behövs ett brett helhetsgrepp för att förstå hur de många olika delarna hänger ihop i hur eleverna lyckas, allt från språkinlärning och modersmålsundervisning till sociala frågor och vilka riktlinjer som finns i kommunerna och varför, säger Nihad Bunar, rapportförfattare.

Se seminariet här.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här