Lärarförbundet
Bli medlem

​Nu startar sista stora avtalsrörelsen 2017

Lärarförbundet har i dag, via förhandlingsorganet OFR/ S, P, O*, växlat yrkande med Arbetsgivarverket. Det här är den sista stora parten på arbetsmarknaden att förhandla om löner och villkor.

Avtalet berör cirka 100 000 anställda inom staten, däribland medlemmar i Lärarförbundet.

Vi vill ha siffersatta löneökningar för våra medlemmar i nivå med övriga arbetsmarknaden. Vår utgångspunkt är att teckna ett ettårigt avtal. För medlemmarna är det viktigt med en bra löneutveckling. Men det är också betydelsefullt att förbättra arbetsvillkoren för att få en bättre arbetsmiljö.

– Sedan förra avtalsrörelsen har vi vuxit och blivit fler medlemmar. Vi ser fram emot att det också kommer att avspegla sig i ett större inflytande för medlemmarna i årets avtalsrörelse, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/ S, P, O.

Ge chefer bättre förutsättningar

De yrkanden vi lyfter handlar om att det behövs ökad anställningstrygghet inom staten. Vi vill att fler osäkra anställningar omvandlas till fasta jobb. En annan fråga som vi lyfter i årets avtalsrörelse är bättre och kortare arbetstider. Vi vill bland annat att restid i arbetet ska räknas som arbetstid. Vi vill också se insatser för ett utvecklat ledarskap. Att ge chefer bättre förutsättningar att klara sitt arbete är bra för alla anställda.

– Det är hög arbetsbelastning på många arbetsplatser och det måste arbetsgivaren komma tillrätta med. Annars finns det risk att sjukskrivningarna ökar ytterligare. Därför krävs bättre arbetsmiljö och större inflytande över arbetstiden, säger Åsa Erba-Stenhammar, förhandlingsledare, OFR/ S, P, O.

Det nuvarande avtalet löper ut 30 september 2017.

*OFR/Statstjänstemän, Poliser, Officerare är ett förhandlande samverkansorgan för åtta självständiga fackförbund inom statlig sektor. Medlemmarna finns inom Fackförbundet ST, Polisförbundet, Officersförbundet, Lärarförbundet, Vårdförbundet, Försvarsförbundet, Tull-Kust och Ledarna.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar