Lärarförbundet
Bli medlem

Nu ska de nationella proven utvärderas

Som vi i Lärarförbundet kämpat för länge kommer mängden nationella prov ska ses över och de ska i ökad utsträckning rättas digitalt. Nationella proven i NO- och SO i årskurs sex föreslås bli frivilliga. Det föreslår Alliansen och regeringen.

Den 11 februari presenterade Jan Björklund (FP) och Gustav Fridolin (MP) en överenskommelse som (förutom försöksverksamhet för betyg från årskurs 4) bland annat innebär att de nationella proven ska utvärderas. En översyn kommer att göras av de nationella provens omfattning, effekt och syfte.

Frivilliga prov och digital rättning

Alliansens och regeringen föreslår att rättningen av de nationella proven i ökad utsträckning ska digitaliseras. Detta kommer att minska lärarnas administration. Från den 15 april 2015 blir det även frivilligt för skolorna att genomföra nationella prov i ämnena SO och NO i årskurs 6.

Det är inte en dag för tidigt att börja lyssna på lärarna. Arbetsbelastningen i samband med de nationella proven har alltför länge varit helt orimlig, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Lärarna får mer tid för eleverna

- Det är en stor seger för lärarna att några av de nationella proven blir frivilliga. Det kommer minska arbetsbelastningen och ge lärarna mer tid för eleverna. Digitaliserad rättning är bra, men man måste komma ihåg att det ställer stora krav på att de tekniska lösningarna faktiskt finns till hands, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Proven ska rymmas inom reglerad arbetstid

Arbetet med nationella prov är ofta tidskrävande, och tar mer tid i anspråk än vad som var tänk. Men det som är viktigt att veta, är att hanteringen av de nationella proven ska ske inom den reglerade arbetstiden. Om så inte är fallet, kan du ställa krav på din rektor att hjälpa till att lösa det. Det kan ske på flera sätt:

  • Att man sätter in vikarier som tar undervisningen när lärarna rättar.
  • Att lärare och rektor tillsammans planerar och prioriterar om resten av terminens timmar.
  • Att rektorn beordrar lärarna att arbeta övertid och att lärarna då får betalt för det.
  • Skapad 2015-02-16
Frågor & Svar