Lärarförbundet
Bli medlem

Nu kan fler få lärarlegitimation

Från den 1 december kan fler lärare i den befintliga yrkeskåren få legitimation. Bland annat kan nu alla fritidspedagoger med högskoleexamen efter 1977 få lärarlegitimation i skolämnen. -Vi har fått igenom många viktiga förändringar, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Nu träder de nya övergångsreglerna för lärarlegitimationsreformen i kraft. Väldigt många lärare får nu möjlighet att ansöka om legitimation, eller komplettera sin redan befintliga legitimation.

-Övergångsreglerna gör det möjligt för fler lärare att passa in i legitimationskostymen, och det är bra. Lärarförbundet har fått igenom många viktiga förändringar men redan från början varnade vi för att reformens komplexitet var underskattad och kraftigt underfinansierad, säger Eva-Lis Sirén.

Fritidspedagoger får behörighet

Andra förändringar som de nya reglerna medför är att alla fritidspedagoger med högskoleexamen efter 1977 får lärarlegitimation i skolämnen.

- Det är utmärkt. Självklart ska alla fritidspedagoger och lärare i fritidshem få legitimation i skolämnen man har erforderlig utbildning i, säger Eva-Lis Sirén.

Alla fritidspedagoger kan nu räkna med att få lärarlegitimation i skolämnen, men inte i sin huvudsakliga yrkesverksamhet, som handlar om undervisning på fritidshemmet.

– Det målet har vi ännu inte nått. Vi vill att fritidspedagoger och lärare i fritidshem ska få legitimation i sin huvudverksamhet, säger Eva-Lis Sirén.

Regeringen tvingades backa

De olika reglerna har skapat förvirring och reformen har skjutits upp gång på gång samtidigt som regeringen har fått backa på punkt efter punkt.

-Jag känner medkänsla med de lärare som har drabbats. Den olyckliga oredan som har varit riskerar att undergräva förtroendet för reformen, och det är synd, säger Eva-Lis Sirén.

Obehöriga måste vidareutbildas

För de lärare som saknar behörighet krävs massiva utbildningsinsatser, annars fördjupas den nationella lärarkrisen.

-Eleverna har rätt till välutbildade, legitimerade lärare och detta riskeras om inte alla lärare får rätt legitimation.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här