Lärarförbundet
Bli medlem

Nu hyllar vi alla lärare som är skyddsombud lite extra!

Arbetsmiljöfrågorna är mer aktuella än någonsin. På Skyddsombudens dag den 23 oktober uppmärksammar vi de som jobbar i frontlinjen för en bra arbetsmiljö: alla lärare som är skyddsombud.

Förbundsstyrelsen, Johanna Jaara Åstrand, programförklaringenArbetsmiljön är en orsak till att vi har för få lärare. Lärare sjukskrivs på grund av för hög arbetsbelastning och skadlig stress. Alldeles för många överväger att lämna yrket och unga väljer bort läraryrket av samma skäl. Stress, buller och dålig luft är också faktorer som gör det svårare att nå goda resultat i skolan.

Ni är vardagshjältarna som driver medlemmarnas viktigaste frågor!

I ett läge där många kommuner skär ner på skola och utbildning, blir skyddsombudens roll ännu viktigare. Skyddsombudens insatser betyder så mycket för att säkra att ingen skolhuvudman springer ifrån sitt arbetsmiljöansvar, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet ordförande.


"Vi skyddsombud har en jätteviktig roll"


Per-Arne Björklund är skyddsombud och arbetsplatsombud på Brunnsängskolan i Södertälje. "Vi har en jätteviktig roll och det är vi som kan föra fram om det finns brister", säger han. Se en längre intervju med Per-Arne här!

Lärare som engagerar sig för yrket

Skyddsombud är lärare som på arbetsplats efter arbetsplats ser de till att stressfaktorer minskas, ljudmiljöer saneras, luften förbättras och att risker för ohälsa och olycksfall identifieras och reduceras.

När det kommer till anpassning och rehabilitering är skyddsombuden med och bidrar till att rutiner fungerar. Det är en av orsakerna till att det är så viktigt att ha skyddsombud på alla arbetsplatser.

Kräver åtgärder vid brister i arbetsmiljön

Under de senaste åren har fler och fler skyddsombud använt sina rättigheter att kräva åtgärder vid brister i arbetsmiljön. När de inte hörsammas driver de också ofta frågorna vidare i anmälningar till Arbetsmiljöverket.

Sedan 2016 är lagen förtydligad och arbetsgivaren uttalat ansvarig även för den psykosociala arbetsmiljön, något som ytterligare stärkt ombudens möjligheter att driva arbetsmiljöfrågorna.

Det är betydelsefullt att vi nu även har fått det inskrivet i vårt kollektivavtal på kommunala området. Skyddsombudens möjlighet att driva frågan är både utifrån lagstiftning och kollektivavtal!

Skyddsombud = vardagshjältar

Att vara skyddsombud i Lärarförbundet är att ta sitt läraruppdrag på största allvar! Ni är vardagshjältarna som driver medlemmarnas viktigaste frågor. Tack för allt du gör, säger Johanna Jaara Åstrand.

Kommentarer:

Anonym
Anonym

Funderar ofta på vad som skiljer mellan skyddsombud och arbetsplatsombud? Här på denna sida, står det nästan bara "skyddsombud"?

  • Skapad 2017-10-19 06:19
Jens
Jens Ranta
Svar till Anonym

Vad bra att du frågar!

Omkring 20 000 av Lärarförbundets medlemmar är idag arbetsplatsombud eller skyddsombud. Många av dem är både och.

Som ombud arbetar man för att samtal och formella kontakter mellan medlemmar, skolledning och Lärarförbundets avdelning fungerar bra och stärker medlemmarnas inflytande över verksamheten och sin arbetssituation, till stor del genom att vara involverad i lokal samverkan. En tydlig koppling till medlemskapet i Lärarförbundet, alltså.

Arbetsplatsombudet utses av Lärarförbundets avdelning efter förslag från Lärarförbundets medlemmar på arbetsplatsen.

Enligt Arbetsmiljölagen ska det finnas ett skyddsombud på alla arbetsplatser med minst fem anställda. Den ombudsrollen är alltså lagfäst, även om arbetsplatsombudet också är skyddat enligt Förtroendemannalagen, m.m! Skyddsombudet utses normalt av den fackliga organisationen, men kan även utses av medarbetarna på arbetsplatsen.

Det är alltid arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats, och Arbetsmiljölagen säger att arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i arbetsmiljöarbetet. Skyddsombudet är arbetstagarnas (inte bara medlemmarnas) representant i det arbetet, vilket är den stora skillnaden.

Arbetsplatsombudet företräder alltså medlemmarna, oftast med stöd av avdelningen, medan skyddsombudet företräder samtliga arbetstagare inom sitt skyddsområde. Det kan finnas flera arbetsplatsombud, såväl som skyddsombud. Det sistnämnda utifrån hur många skyddsområden som finns. Det förekommer även att olika fackliga organisationer utser varsitt skyddsombud inom ett skyddsområde. Att vi här lyfter skyddsombudsrollen lite extra är kopplat till skyddsombudets dag den 25:e oktober.

Jens Ranta, ombudsman Lärarförbundet

  • Skapad 2017-10-19 15:17
Jens

Om Jens Ranta

Ombudsman och arbetsmiljöexpert. Det är dags att lärarna blir lyssnade på och att de sätts i förarsätet. Det är dags att skolledare och förskolechefer ges bra förutsättningar. And action!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här