Lärarförbundet
Bli medlem

Nu har Lärarförbundet tagit ut agendan för kommande år!

Under fyra dagar har 259 ombud från hela landet fattat beslut om vilka frågor Lärarförbundet ska driva kommande fyra år. Här är besluten att ha koll på!

Ny förbundsstyrelse

Johanna Jaara Åstrand blev omvald som ordförande för Lärarförbundet och fick sällskap i förbundsstyrelsen av fem nya ledamöter. Totalt består förbundsstyrelsen av 17 ledamöter från skolans olika delar och från hela landet.

Ny vision för en stolt profession

Kongressen slog fast vision, agenda för en stark profession och verksamhetsinriktning för kommande år. Det är ett tydligt fortsatt fokus på minskad arbetsbelastning, ökat inflytande och höjda löner. Allt för att stärka lärares och skolledares status.

Ett fackligt professionsförbund

Kongressen fattade beslut att Lärarförbundet ska bli ett fackligt professionsförbund och om ändringar i stadgan om vem som kan bli medlem. Beslut genomförs 1/1 2020. Fram till dess ska förbundsrådet diskutera och fatta beslut om hur stadgan ska tolkas.

Den nya formuleringen i stadgan lyder: ”Du som är lärare, skolledare, studie- och yrkesvägledare eller lärarstuderande får vara medlem i förbundet.”

Förändrade medlemsavgifter

Kongressen beslutade att ändra medlemsavgiften för yrkesverksamma medlemmar. Från 1 januari 2019 får cirka 145 000 medlemmar en lägre avgift och cirka 15 000 medlemmar en något högre avgift. Avgiften kommer att baseras på arbetstid och inte inkomst som det är i dag.

Organisering i fristående verksamhet

Från och med 1/7 2020 ska medlemmar som arbetar i fristående verksamhet inte längre tillhöra lokalavdelningen i sin kommun. Dessa medlemmar kan i stället bilda egna avdelningar, eller ingå i en nyinrättad riksorganisation inom förbundet. Syftet är att medlemmar i fristående verksamhet på ett bättre sätt ska representeras i förbundet och få en bättre medlemsservice.

Läs allt om kongressen

Här kan du läsa om kongressens alla beslut, se Kongressaktuellt och talen från kongressen.

  • Skapad 2018-10-26
Frågor & Svar