Lärarförbundet
Bli medlem

Nu har förskollärarna på Snickarvägen planeringstid!

Stress och ständiga avbrott. På förskolan Snickarvägen i Eskilstuna hade förskollärarna ingen egen planeringstid. Men nu är det ändring på det. – Det här är en vinst för barnen och för vår arbetsmiljö, säger Lärarförbundets ombud på förskolan.

Ryktet går att två fantastiska ombud på förskolan Snickarvägen i Eskilstuna gjort skillnad med hjälp av medlemsdialogen: Ulrika Lindström, förskollärare och arbetsplatsombud och Jenny Andersson, förskollärare och skyddsombud.

Vad har hänt, hur har de gjort och vilka tips har de till andra som vill göra skillnad?

– Vi gick utbildningen FIA, Fackligt inflytande i arbetet, och mellan kurstillfällena skulle vi göra ett förändringsarbete. Och då valde vi att göra medlemsdialogen Rätt kurs på varje arbetsplats med kollegorna.

De hade fått höra att medlemsdialogen kunde vara ett bra upplägg för tillsammans förändra på arbetsplatsen och ville prova. Första steget i dialogen är att medlemmarna ringar in vad de vill förändra.

– Att vi har för stora barngrupper blev tveklöst den största frågan. Men samtidigt landade vi i att det är något vi har svårt att påverka själva på arbetsplatsen. Däremot trodde vi att vi kunde påverka att vi saknade enskild planeringstid.

Många upplevde en otrolig stress när de förväntades planera och dokumentera samtidigt som de hade ansvar för en barngrupp. Det var ständiga avbrott.

– Vi kollade över scheman, och gjorde ett förslag på hur vi skulle kunna få tid för reflektion. Sedan gick vi ombud till vår chef.

Chefen lyssnade, såg positivt på förslaget och sa ”vi testar”.

Chefen lyssnade, såg positivt på förslaget och sa ”vi testar”. Från ingen tid alls fick förskollärarna 1,5 timme enskild planering varje vecka. Sedan tidigare hade de 1,5 timme gemensamt i arbetslagen.

Nu fyra månader senare har de utvärderat på ett medlemsmöte hur det fungerat. Alla är överens om att det som hänt är positivt och en vinst både för barnen och arbetsmiljön:

–Vi är mindre stressade och hinner med på ett annat sätt. Självklart skulle vi behöva mer planeringstid men det här är en bra början!

Jennys och Ulrikas tips till andra som vill förbättra villkoren på sin arbetsplats

  1. Gör medlemsdialogen, med den kan ni identifiera vad ni ska jobba med.
  2. Tratta ner till något som ni kan förändra här och nu - små frågor som kan förbättra vardagen.
  3. Gör ett förslag på hur det ni vill kan bli verklighet.
  4. Gå till chefen med ert förslag och ha en dialog. Förhoppningsvis köper chefen ert upplägg!
  5. Testa och utvärdera efter ett tag.


  • Skapad 2018-12-04
Frågor & Svar