Lärarförbundet
Bli medlem

Nu drar jobbet igång med skolavtal18!

Nyligen tecknade Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund ett nytt kollektivavtal som omfattar fler än 200 000 lärare, skolledare. Nu läser förtroendevalda över hela landet in sig på nya avtalet och många ser möjligheter att med stöd i avtalet förbättra arbetsmiljön och få ordning på lönerna.

Eva Bergström, ordförande Arjeplog

"Att det ska löna sig att vara duktig och att stanna kvar känns bra"

Eva Bergström, är specialpedagog och ordförande för Lärarförbundet i Arjeplog.

– Avtalet sätter fokus på att förbättra löner och arbetsmiljö. Och det behövs, för det är skälen till att lärare lämnar yrket och att det är svårare att rekrytera.

– Här i Arjeplog kan man inte byta arbetsgivare, så att det står i avtalet att det ska löna sig att vara duktig och att stanna kvar känns bra.

– Med avtalet får vi möjlighet att komma igång med ett arbete kring arbetsbelastning som kan göra skillnad i medlemmarnas vardag.

– Arjeplogs kommun måste ta ansvar för att bli en attraktiv arbetsgivare. Det ska bli spännande att dra igång arbetet och det är avgörande att vi får till ett samarbete med arbetsgivaren.

"Det är en framgång att avtalet handlar så mycket om arbetsmiljöfrågorna"

Gunilla Norström är lärare i musik- och kulturskolan och ordförande för Lärarförbundet i Borlänge.

Gunilla Norström, ordförande i Borlänge

– En del tänker kanske att lagen borde räcka, men den gör ju uppenbarligen inte det. Eftersom arbetsgivaren ”åläggs” enligt avtalet blir det tydligare, och vi kan få till handlingsplaner som gör skillnad.

– Sedan är jag tacksam att frågan om turordningen försvann och att vi fick förståelse för att vi måste ha speciella regler för skolans värld.

Vad händer nu?

– Vi har haft vårt första möte med arbetsgivaren om årets löner och lyft in det som står i avtalet om att erfarenhet ska ha betydelse.

– Vi har också lyft frågan om vilket stöd som behövs för att man ska kunna diskutera arbetsmiljön på varje arbetsplats. Det blir medlemsinformation nu i oktober och ombudsutbildning i november.

"Det är positivt att arbetsmiljöfrågorna lyfts på allvar"

Fredric Hillertz är grundskollärare i år 1-7, och ordförande för Lärarförbundet i Falkenberg.

Fredric Hillertz, ordförande i Falkenberg

– Man önskar alltid lite mer, men vi ska göra det bästa av det avtal vi har. Det är positivt att arbetsmiljöfrågorna lyfts på allvar, och att avtalet säger att vi ska försöka nå längre än vad lagen kräver.

– Många jobbar deltid hos oss i stället för 100 procent och det beror på att man inte orkar på grund av arbetsmiljön. Det är så mycket kompetens som går förlorad!

– Det blir snart ett första möte med arbetsgivaren om det nya avtalet, och om årets löneöversyn.

– Vi är överens om att rekryteringsbehovet är stort, sjuktalen för höga och att lönesättningen för de som jobbat länge är ett problem. Men vi är inte överens om hur vägen att göra något åt det ser ut, och det börjar vi prata om nu.  • Skapad 2018-10-09
Frågor & Svar