Lärarförbundet
Bli medlem

Nordiskt samarbete

Förbundsordförande från de olika nordiska lärarorganisationerna var samlade vid NLS vårmöte 2008 i Frederiksdal.

Förbundsordförande från de olika nordiska lärarorganisationerna var samlade vid NLS vårmöte 2008 i Frederiksdal.

Lärarförbundet och de övriga lärarorganisationerna i Norden är med i Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS).

Samarbetet i NLS baseras på styrkan i de samstämmiga värderingar som finns i Norden kring fackliga frågor och utbildningspolitik. Förutom med NLS samarbetar Lärarförbundet med andra nordiska organisationer på undervisningens område.

Skolledarnas föreningar inom de nordiska lärarorganisationerna har haft ett långvarigt samarbete. Andra nordiska organisationer är till exempel Nordiska Teckningslärares samråd, Nordisk kommitté för Handelsundervisning, Nordisk samarbetskommitté för Hushållsundervisning, Nordisk Union för Musikutbildare, Nordisk Slöjd- och Textillärarförbund samt Nordiska förbundet för Specialpedagogik.

NLS webbplats finns en fullständig förteckning över medlemsförbunden.

  • Skapad 2012-12-04
  • Uppdaterad 2014-01-30
Frågor & Svar