Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Nordiskt samarbete

Förbundsordförande från de olika nordiska lärarorganisationerna var samlade vid NLS vårmöte 2008 i Frederiksdal.

Förbundsordförande från de olika nordiska lärarorganisationerna var samlade vid NLS vårmöte 2008 i Frederiksdal.

Lärarförbundet och de övriga lärarorganisationerna i Norden är med i Nordiska Lärarorganisationers Samråd (NLS).

Samarbetet i NLS baseras på styrkan i de samstämmiga värderingar som finns i Norden kring fackliga frågor och utbildningspolitik. Förutom med NLS samarbetar Lärarförbundet med andra nordiska organisationer på undervisningens område.

Skolledarnas föreningar inom de nordiska lärarorganisationerna har haft ett långvarigt samarbete. Andra nordiska organisationer är till exempel Nordiska Teckningslärares samråd, Nordisk kommitté för Handelsundervisning, Nordisk samarbetskommitté för Hushållsundervisning, Nordisk Union för Musikutbildare, Nordisk Slöjd- och Textillärarförbund samt Nordiska förbundet för Specialpedagogik.

NLS webbplats finns en fullständig förteckning över medlemsförbunden.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar