Lärarförbundet
Bli medlem

Nordiska samarbeten mellan skolledare

Lärarförbundet har många internationella samarbeten där skolledares villkor och förhållanden diskuteras.

Lärarförbundet deltar i ett omfattande internationellt samarbete. Dels är vi med i olika biståndsprojekt i tredje världen men vi är med i olika internationella organisationer där olika utbildningsfrågor liksom lärares och skolledares villkor och förhållanden diskuteras. En omfattande bevakning av vad som händer inom EU och OECD görs också som enskilt förbind eller via TCO.

På det nordiska planet är vi med i Nordiska lärarorganisationers samråd - NLS. Inom NLS finns ledarforum vars uppgift är att vara ett rådgivande organ för skolledare inom Norden.

  • Ett forum för ledare från alla pedagogiska områden och skolformer i medlemsorganisationerna.
  • Ledarforums uppgift är att utgöra en mötesplats, och ett diskussionsforum för ledarna i NLS medlemsorganisationer och främja informations och erfarenhetsutbytet ledarna mellan.


  • Skapad 2014-10-27
  • Uppdaterad 2016-08-31
Frågor & Svar