Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Nordisk uppvaktning för alla barns rätt till skola - får gehör

Nu har Ban Ki-moon svarat på de nordiska lärarorganisationernas brev som skickades i början av oktober. Brevet som var adresserat till de nordiska statsministrarna och Ban Ki-moon, uppmärksammade att millenniemålet för att alla världens barn ska gå i skolan 2015 inte kommer att uppfyllas.

Det var i början av oktober som de nordiska lärarorganisationerna gick ihop och tillsammans skickade ett brev för att lyfta att millenniemålet för alla barns rätt till skola inte kommer att uppfyllas. Ban Ki-moon har nu svarat och skriver bland annat:

This is indeed a topic of high importance, and of which we must not lose sight in the ongoing deliberations. I commend you for your contribution.

Läs brevet i sin helhet under bilagor till höger.

Brevet var adresserat till:

Ban Ki-moon (FN:s generalsekreterare), Helle Thorning-Schmidt (Danmark), Alexander Stubb (Finland), Sigmundur Davíð Gunnlaugsson (Island), Erna Solberg (Norge) och Stefan Löfven (Sverige).

Lärarorganisationernas brev:

Idag saknar 57 miljoner barn tillgång till grundskola!

Genom att enas kring gemensamma millenniemål, som dessutom är tidsbestämda och mätbara, åtog sig världens ledare år 2000 att göra sitt yttersta för att märkbart minska fattigdomen i världen till år 2015. Bland de ursprungliga millenniemålen ingick att alla barn vid den tidpunkten skall gå i skolan. Det målet kommer tyvärr inte att uppnås även om utvecklingen går i rätt riktning. Att det finns specifika utbildningsmål även bland de nya millenniemålen post-2015 är därför av yttersta vikt.

Nordiska Lärarorganisationers Samråd, NLS, som representerar över 600 000 lärare i 18 lärarorganisationer i hela Norden, arbetar tillsammans med vår globala federation Education International (EI) för att utbildning särskilt skall prioriteras när nu nya hållbara utvecklingsmål post-2015 tas fram.

Vi följer med stort intresse och samtidigt med oro hur arbetet med den nya globala utvecklingsagendan post-2015 fortlöper. Inom NLS, vill vi påverka utvecklingsagendan och biståndspolitiken till att prioritera utbildningsområdet eftersom utbildning av god kvalitet är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningens kvalitet är nära kopplad till tillgången på kvalificerade lärare som har förutsättningar att bidra till jämlik och inkluderande utbildning samt livslångt lärande för alla. Utbildning är dessutom en grundläggande förutsättning för att nå resultat inom alla de hållbara utvecklingsmål som kan komma att ingå i FN:s post-2015 agenda.

NLS välkomnar FN:s öppna arbetsgrupps (OWG), förslag till hållbara utvecklingsmål och särskilt att mål 4 specifikt ägnas åt utbildningsområdet. Vi är också glada över den öppenhet som präglat processen fram till att OWG:s förslag presenteras i generalförsamlingen.

Vi hoppas att den fortsatta processen också kommer att vara öppen för dialog med och bidrag från oss nordiska lärarorganisationer. Vi vill fortsätta att bidra till nya hållbara utvecklingsmål inom utbildningsområdet utifrån våra erfarenheter och kunskap.

Vi avser att driva att utbildningsområdet kvarstår som eget målområde i den slutliga post-2015 agendan.

NLS medlemsorganisationer vet att bristen på välutbildade och kvalificerade lärare utgör ett allvarligt hinder för många länder i deras arbete att tillgodose alla elevers rätt till utbildning av god kvalitet. För att uppnå grundskola för alla till år 2015, behöver regeringarna i världen rekrytera och utbilda 3,7 miljoner lärare för att ersätta de naturliga avgångarna och dessutom utöka antalet tjänster med 1,6 miljoner kvalificerade lärare för att uppnå rimlig lärartäthet. Därför vill NLS uttrycka sin oro för hur målen kring lärare formulerats i nuläget och föreslå följande ingångsvärden för processen mot ett slutligt måldokument:

Att den höjda utbildningskvaliteten som förväntas vid 2030 års utgång kräver förbättrad lärarutbildning.

Att om alla barn vid 2030 års utgång skall undervisas av kvalificerade, yrkesutbildade och motiverade lärare med rätt resurser, så räcker det inte att som OWGs förslag antyder, hänvisa finansieringen till internationellt bistånd.

För att det nya utvecklingsramverket skall ha en rimlig chans att leda till förväntade resultat tror vi att det behöver kompletteras med överenskommelser om hur målen skall förverkligas och finansieras. Det krävs dock att varje land tar ansvar för att utbilda sina lärare och att länder som t.ex. de nordiska kan bidra till utvecklingsländernas egen finansiering av denna satsning men inte ersätta den.

Nordiska lärare anser att post-2015 processen är oerhört viktig och är villiga att bidra med vad vi kan för att stödja respektive nordiska regeringars engagemang och bidrag till de beslut som fattas angående utbildningens roll i det nya globala utvecklingsramverket.

Helsingfors, 1.10.2014 Nordiska Lärarorganisationers Samråd

Olli Luukkainen, ordförande Nordiska Lärarorganisationers Samråd, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Finland

Henning Pedersen, ordförande Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund, Danmark

Anders Bondo Christensen, ordförande Danmarks Lærerforening, Danmark

Christoffer Jørgensen, ordförande Handelsskolernes Lærerforening, Danmark

Annette Nordstrøm Hansen, ordförande Gymnasieskolernes Lærerforening, Danmark

Hanne Pontoppidan, ordförande Uddannelsesforbundet, Danmark

Uffe Rostrup, ordförande Frie Skolers Lærerforening, Danmark

Christer Holmlund, ordförande Finlands Svenska Lärarförbund, Finland

Maud Wang Hansen, ordförande Føroya Pedagogfelag, Färöarna

Herálvur Jacobsen, ordförande Føroya Lærarafelag, Färöarna

Kári Jespersen, ordförande YF - Yrkisfelagið miðnám, Färöarna

Kaaliina Skifte, ordförande N.P.K. - Nunatsinni Perorsaasut Kattuffiat, Grönland

Sivso Dorph, ordförande Ilinniartsisut Meeqqat Atuarfianneersut Kattuffiat, Grönland

Thordur Hjaltested, ordförande Kennarasamband Islands, Island

Ragnhild Lied, ordförande Utdanningsforbundet, Norge

Anne Finborud, ordförande Skolenes Landsforbund, Norge

Eva-Lis Sirén, ordförande Lärarförbundet, Sverige

Bo Jansson, ordförande Lärarnas Riksförbund, Sverige

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här