Lärarförbundet
Bli medlem

Nordisk kurs för bildlärare sommaren 2015

Lärarförbundets ämnesråd i Bild och Media anordnar Nordisk kurs i bilddidaktik, den 23-27 juni 2015. Kursen äger rum på Norrbyskär utanför Umeå, årets tema är ”Den undersökande människan”. Seminariespråk är svenska, norska och danska. Passa på! Sista dag för anmälan är 30 april.

Seminariet är ett årligen återkommande arrangemang sedan 1960-talet och sker i samarbete mellan bild- och konstlärarföreningarna i de nordiska länderna. Seminariet riktas till undervisande pedagoger i bild, konst och hantverk vid olika utbildningsformer och nivåer i samtliga nordiska länder.

Nordiskt pedagogiskt utbyte 

Seminariet skapar ett unikt tillfälle till utbyte mellan bild- och konstpedagoger i de olika nordiska länderna, samt kompetensutveckling på området samtidskonst i relation till det bildpedagogiska området. Seminariet har fokus på nyfikenhet, meningsskapande, kunskapande genom konstskapande och den konstnärliga processen.

Varierade föreläsningar 

I seminariet medverkar ett antal yrkesverksamma konstnärer, forskare och pedagoger, som föreläser om sina konstnärliga processer, om konstbaserad forskning och konst som metod. De fungerar även som workshopledare och handledare i gestaltande projekt som kursdeltagarna genomför. 

Inbjudna föreläsare och handledare är:

  • Gunilla Samberg Katarina Pirak Sikku, konstnärer
  • Eva Cronqvist från Linnéuniversitetet
  • fil.dr Eva Skåreus från Umeå universitet
  • konstnärer och pedagoger Anna Carlsson och Katti Lundh från Högskolan för Design och Konsthantverk, Göteborg.

Varmt välkommen hälsar Stina Wikberg, Wiola Sirland, Magnus Törnqvist och Camilla Johansson

Anmälan görs via bilddidaktik2015@lararforbundet.se, anmälan går ut 30 april.

Mer information hittar du här.

  • Skapad 2015-03-05
Frågor & Svar