Lärarförbundet
Bli medlem

Nominerade till Lärarförbundets nationella organ

​Nu är nomineringarna till kongressombud, förbundsråd och skolledarmötet klara.

Här presenteras alla nominerade!

Valberedningarna i de olika kretsarna kommer nu att gå igenom nomineringarna och ta fram ett förslag på vilka som ska väljas i kretsen. Deras förslag presenteras den 15 december. Valen sker sedan på varje avdelnings årsmöte i början på nästa år. Det går bara att rösta på dem som är nominerade.

15 april presenteras alla dem som blivit valda.

Läs mer om nomineringsprocessen i Lärarförbundet.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här