Lärarförbundet
Bli medlem

Nominera till vår avtalsdelegation för Almega

Nu börjar arbetet inför avtalsrörelsen 2017 inom avtalsområde Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet). Avtalet går ut den 31 augusti 2017. Lärarförbundet vill att fler, främst du som förtroendevald men även du som medlem, ska vara med och påverka i avtalsrörelsen.

Nu uppmanar vi alla avdelningar och medlemmar att vara aktiva och nominera en förtroendevald kollega med anknytning till avtalsområdet Almega Tjänsteföretagen till avtalsdelegationen. Gör din röst hörd och nominera här innan den 22/2!

Var med och gör skillnad

Delegationen är en viktig referensgrupp till förhandlingsledningen under förhandlingarna. Den har som uppgift att lämna rekommendationer till förbundsstyrelsen om att anta branschspecifika avtalskrav samt anta eller förkasta förslag till centrala avtal rörande löne- och anställningsvillkor. Delegationens uppdrag sträcker sig från diskussion om avtalskrav och avslutas när ett nytt avtal antagits.

Vem kan vara med?

Den som du/ni vill nominera ska:

  • ha anknytning till avtalsområde Almega Tjänsteföretagen (Friskoleavtalet).
  • vara förtroendevald/aktiv i Lärarförbundet
  • ha goda kunskaper om avtalet
  • vara tillfrågad och beredd att prioritera uppdraget

Hur många kan vara med?

Delegationen ska bestå av sju förtroendevalda från avtalsområdet och vi har en förhoppning om att delegaterna ska spegla den heterogenitet som råder. Delegationen kommer att ledas av Maria Rönn, ledamot i Förbundsstyrelsen.

Hur mycket tid tar det?

Formerna för mötena kommer att variera, såsom exempelvis delegationsmöte i Lärarnas Hus, videokonferens och/eller telefonmöte.

Lärarförbundet står för rese- och måltidskostnader samt för eventuellt lönebortfall, men vi kommer så långt det är möjligt att hålla möten via video-/Skype-konferens, eller telefonkonferens.

Undrar du över något?

Har du frågor om hur avtalsdelegationen slutligen fastställs eller om dess uppdrag, kontakta avtalsansvarig ombudsman Jens Könberg, jens.ranta@lararforbundet.se.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här