Lärarförbundet
Bli medlem

Nominera till Lärarförbundets avtalsdelegation för KFS avtalsområde 2017

Nu börjar arbetet inför avtalsrörelse 2017. Känner du till någon medlem inom KFS avtalsområde som kan och vill bidra till arbetet? Nominera en representant till avtalsdelegationen. KFS står för de Kommunala Företagens Samorganisation.

Vad ska en ledamot göra?

Delegationen är en referensgrupp till förhandlingsledningen under förhandlingarna. De har som uppgift att lämna rekommendationer till förbundsstyrelsen om att anta branschspecifika avtalskrav samt om att anta eller förkasta förslag till centrala avtal om löne- och anställningsvillkor.

Delegationens uppdrag börjar med att utifrån erfarenheter och omvärldsbevakning diskutera kring målsättningar och yrkanden och avslutas när nytt avtal antagits.


Vem kan vara med?
Den som du/ni vill nominera ska:

1. vara anställd av en arbetsgivare inom avtalsområdet KFS - Kommunala Företagens Samorganisation
2. vara förtroendevald/aktiv i Lärarförbundet
3. ha goda kunskaper om avtalet
4. vara tillfrågad
5. vara beredd att prioritera uppdraget

Ledamöterna i avtalsdelegationen kommer att erbjudas utbildning för uppdraget.

Hur många kan vara med?

Delegationen är tänkt att bestå av fem personer och dessutom ha en adjungerad representant för förbundsstyrelsen.


Hur mycket tid tar det?
Alla ledamöter kommer att bjudas in till utbildning under våren 2017 under maximalt en dag. Lärarförbundet står för rese- och måltidskostnader samt för eventuella lönebortfall.


Form och frekvens för möten kommer att variera utifrån behov men de vanligaste är telefonmöte och videokonferens. Delegationsmöte på Lärarnas hus i Stockholm kan också komma att äga rum.


Hur nominerar man?
Fråga den du vill nominera. Om hen vill stå till förfogande, skicka uppgift om namn, arbetsplats och kontaktuppgifter för den du vill nominera och samma uppgifter om dig själv till robert.nilsson@lararforbundet.se senast den 24 februari 2017.
Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här