Lärarförbundet
Bli medlem

Nominera till Lärarförbundets avtalsdelegation för KFO

Nominera till Lärarförbundets avtalsdelegation för KFO Fristående skolor, förskolor och fritidshem i avtalsrörelsen 2018.

Nu börjar arbetet inför avtalsrörelsen 2018 inom avtalsområde KFO, Fristående skolor, förskolor och fritidshem.

Avtalet går ut den 31 augusti 2018. Lärarförbundet vill att fler ska vara med och påverka i avtalsrörelsen. Är du anställd av en arbetsgivare som är medlem i KFO och omfattas avtalet Fristående skolor, förskolor och fritidshem. Nominera ditt ombud eller en kollega till avtalsdelegationen.

Delegationen är en referensgrupp till förhandlingsledningen under förhandlingarna. De har som uppgift att lämna rekommendationer till förbundsstyrelsen om att anta branschspecifika avtalskrav samt anta eller förkasta förslag till centrala avtal rörande löne- och anställningsvillkor.

Delegationens uppdrag sträcker sig från diskussion om avtalskrav och avslutas när ett nytt avtal antagits.

Vem kan vara med?

Den som du/ni vill nominera ska:

  • vara anställd av en arbetsgivare inom avtalsområdet Fristående skolor, förskolor och fritidshem.
  • vara förtroendevald/aktiv i Lärarförbundet
  • ha goda kunskaper om avtalet
  • vara beredd att prioritera uppdraget

Hur många kan vara med?

Delegationen ska bestå av cirka fem personer från avtalsområdet. Delegationen kommer att ledas av en representant för förbundsstyrelsen.

Hur mycket tid tar det?

Formerna för mötena kommer att vara olika såsom delegationsmöte i Lärarnas Hus, videokonferens eller telefonmöte.

Lärarförbundet står för rese- och måltidskostnader samt för eventuella lönebortfall.

Hur nominerar man?

Vi uppmanar avdelningar, förtroendevalda och medlemmar att vara aktiva och nominera till avtalsdelegationen. Skicka nomineringen till ulla.persson@lararforbundet.se senast den 30 mars 2018.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här