Lärarförbundet
Bli medlem

Dags att nominera till avtalsdelegationen för Folkbildningsförbundet/IDEA

Nu börjar arbetet inför avtalsrörelsen 2016 inom avtalsområde Folkbildningsförbundet/IDEA.

Avtalet går ut den 31 augusti 2016. Lärarförbundet vill att fler ska vara med och påverka i avtalsrörelsen. Är du anställd av ett studieförbund inom folkbildningens avtalsområde?Nominera en kollega till avtalsdelegationen.

Delegationen är en referensgrupp till förhandlingsledningen under förhandlingarna. De har som uppgift att lämna rekommendationer till förbundsstyrelsen om att anta branschspecifika avtalskrav samt anta eller förkasta förslag till centrala avtal rörande löne- och anställningsvillkor.

Delegationens uppdrag sträcker sig från diskussion om avtalskrav och avslutas när ett nytt avtal antagits.

Vem kan vara med?

Den som du/ni vill nominera ska:

  • vara anställd av studieförbund inom avtalsområde Folkbildning
  • vara förtroendevald/aktiv i Lärarförbundet
  • ha goda kunskaper om avtalet
  • vara beredd att prioritera uppdraget

Hur många kan vara med?

Delegationen ska bestå av fem personer från avtalsområdet. Delegationen kommer att ledas av en representant för förbundsstyrelsen.

Hur mycket tid tar det?

Formerna för mötena kommer att vara olika såsom delegationsmöte i Lärarnas Hus, videokonferens eller telefonmöte.

Lärarförbundet står för rese- och måltidskostnader samt för eventuella lönebortfall.

Hur nominerar man?

Vi uppmanar avdelningar och medlemmar och vara aktiva och nominera till avtalsdelegationen. Nomineringar skickas till avtalsområdesanvarig ombudsman:

ulla.persson@lararforbundet.se

Sista dagen för att nominera är den 28 januari.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här