Lärarförbundet
Bli medlem

Nominera till Lärarförbundets avtalsdelegation Arbetsgivaralliansen (Skola/Utbildningsavtalet)

Är du anställd av en arbetsgivare som är medlem i Arbetsgivaralliansen och omfattas Skola/Utbildningsavtalet. Nominera ditt ombud eller en kollega till avtalsdelegationen. ​

Nu börjar arbetet inför avtalsrörelsen 2018 inom avtalsområde Arbetsgivaralliansen Skola/Utbildning. Avtalet går ut den 31 april 2018. Lärarförbundet vill att fler ska vara med och påverka i avtalsrörelsen.

Delegationen är en referensgrupp till förhandlingsledningen under förhandlingarna. De har som uppgift att lämna rekommendationer till förbundsstyrelsen om att anta branschspecifika avtalskrav samt anta eller förkasta förslag till centrala avtal rörande löne- och anställningsvillkor.

Delegationens uppdrag sträcker sig från diskussion om avtalskrav och avslutas när ett nytt avtal antagits.

Vem kan vara med?

Den som du/ni vill nominera ska:

  • vara anställd av en arbetsgivare inom avtalsområdet Skola/Utbildning..
  • vara förtroendevald/aktiv i Lärarförbundet
  • ha goda kunskaper om avtalet
  • vara beredd att prioritera uppdraget

Hur många kan vara med?

Delegationen ska bestå av ca fem personer från avtalsområdet. Delegationen kommer att ledas av en representant för förbundsstyrelsen.

Hur mycket tid tar det?

Formerna för mötena kommer att vara olika såsom delegationsmöte i Lärarnas Hus, videokonferens eller telefonmöte.

Lärarförbundet står för rese- och måltidskostnader samt för eventuella lönebortfall.

Hur nominerar man?

Vi uppmanar avdelningar och medlemmar och vara aktiva och nominera till avtalsdelegationen. Skicka nomineringen till ulla.persson@lararforbundet.se senast den 7 februari 2018.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här