Lärarförbundet
Bli medlem

Nominera till Lärarförbundet Skolledares valberedning

Känner du någon kollega som är lämplig att ta plats i en av Skolsveriges viktigaste nationella valberedningar? Nominera honom eller henne till kommande valberedning till Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse.

Valberedningen har en mycket viktig funktion. Den tar hand om medlemmarnas nomineringar, utvärderar dessa och föreslår slutligen Skolledarmötet en ny nationell skolledarstyrelse. Den nuvarande valberedningen kommer att lämna sitt förslag tätt efter Lärarförbundets kongress i slutet av oktober.

Nästa valberedning utses på Skolledarmötet den 22 - 23 november i år. De som väljs sitter på en period av 4 år, 2019-2022.

År 2022 ska kommande valberedning ta fram ett förslag till ny nationell styrelse för Lärarförbundet Skolledare. Det finns inga stadgar som reglerar hur detta ska göras i detalj men intervjuer av nominerade och att följa sittande styrelses arbete, är vanliga metoder. Under de första åren av perioden kallas valberedningen bara in om någon ledamot avgår och en ny ska utses. Det har hittills varit ovanligt.

Vikten av en bra valberedning som gör ett gott arbete kan inte nog betonas. Sveriges största organisation för yrkesaktiva skolledare måste ledas av en duktig styrelse!

Självklart står Lärarförbundet för resor, logi och förlorad arbetsinkomst i samband med arbetet.

Känner du någon kollega och medlem i Lärarförbundet Skolledare som du skulle vilja rekommendera för denna uppgift? Prata i så fall med honom eller henne. Om hen vill ställa upp, nominera genom att skicka in tydliga kontaktuppgifter till den kommitté som föreslår ny valberedning till Skolledarmötet. Du når kommittén via mail: carl-axel.hallberg@oskarshamn.se

I kommittén som tar fram ett förslag till nationell valberedning sitter:

  • Eva Engström, rektor i Sundsvall
  • Carl-Axel Hallberg, rektor i Oskarshamn
  • Eva Ulin, rektor i Ljusdal

Samtliga är avgående ledamöter i Lärarförbundet Skolledares nationella styrelse. De har framgångsrikt haft många uppdrag för Lärarförbundet och Lärarförbundet Skolledare. De har nu avböjt att stå till förfogande för nationella förtroendeuppdrag efter årets Skolledarmöte.

Läs mer om Skolledarmötet här

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här