Lärarförbundet
Bli medlem

Huvudskyddsombudet berättar: "nolltolerans till sjuka barn i förskolan"

Coronapandemin försvårar arbetet i förskolan. Här berättar Lärarförbundet Stockholms huvudskyddsombud Charlotta Fristedt om hur de jobbar med myndigheternas riktlinjer och arbetsmiljön i förskolorna.

Coronapandemin försvårar arbetet i förskolan och Lärarförbundet Stockholm får många frågor om hur man på förskolan ska hantera myndigheternas riktlinjer.

Personal som är oroliga för att bli utsatta för smitta. Otydliga direktiv försvårar även för arbetsgivare som ansvarar för personalens arbetsmiljö som ska vara trygg och säker.

Vi arbetar dagligen med att förbättra arbetsmiljön samt att sänka arbetsbelastningen för alla lärare. Att vi ska behöva stå till svars inför vårdnadshavare, som vill kringgå nolltolerans mot sjuka barn, blir ytterligare en stressituation.

Vi ska inte behöva ta diskussioner om barnen är friska eller ej!

Alla måste ta ansvar för att inte sprida smitta. Förskolan ska inte utgöra ett undantag. Om alla tar sitt ansvar får vi friskare barn och personal på förskolan. Trots Coronapandemin så lyckas personalen på förskolan bedriva en fantastisk verksamhet, mestadels utomhus.

Vi ska möta våra vårdnadshavare professionellt och vi vill bli bemötta på samma vis.

Vi behöver ha en god samverkan och ett förtroende för att lyckas uppnå läroplanens mål och skapa de bästa förutsättningarna för barnet under sin tid i förskolan.

//

Charlotta Fristedt, huvudskyddsombud Lärarförbundet Stockholm

Lärarförbundets arbetsmiljöexpert kommenterar

Folkhälsomyndigheten har nyligen ändrat sina rekommendationer från att sjuka barn ska stanna hemma vid minsta symptom till att de kan gå till förskolan 7 dagar efter insjuknandet även om de har milda symptom och om de har lättare besvär.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Under våren när barn har varit hemma vid minsta symptom har de barn som varit i förskolan varit väldigt friska och andra sjukdomar som säsongsinfluensa och vinterkräksjuka försvann mycket snabbare än det brukar. Det är en indikation på att det har varit ett generellt bra förhållningssätt från vårdnadshavares sida. Trots strikta och tydliga restriktioner har det i alla fall uppstått många diskussioner som enskild förskollärare har behövt ta med vårdnadshavare i pressade situationer. Med mindre strikta restriktioner och riktlinjer som öppnar för tolkningar riskerar bördan av diskussionerna landa i förskollärarens knä. Arbetsgivaren behöver utarbeta gemensamma riktlinjer och stöd till förskollärarna. Varje förskollärare kan inte ta diskussionen i alla lägen med vårdnadshavare när det är lämpligt att barnen kommer till förskolan. Precis som Charlotta skriver så måste alla måste ta ansvar för att inte sprida smitta. Förskolan ska inte utgöra ett undantag.

Med fler hostiga och snoriga barn på förskolan ökar också oron och risken för att själv bli smittad. Förskolan skiljer sig från många andra arbetsplatser genom att det inte går att hålla distans till små barn. Att använda skyddsutrustning, exempelvis visir och munskydd, under hela arbetsdagen är heller inget alternativ när barnen är såpass unga. Den oron och risken måste därför tas på största allvar och det ställer ännu högre krav på arbetsgivaren att förebygga risker och att utarbeta riktlinjer för arbetet. De som tillhör en riskgrupp måste beaktas och en bedömning av riskerna för den personen måste göras. Om riskerna inte kan minimeras borde en person i riskgrupp få möjlighet att arbeta hemifrån. Alla förskollärare behövs!

Läs mer på Sunt arbetsliv om riskbedömning här:

https://www.suntarbetsliv.se/verktyg/arbetsmiljoarbete-i-tider-av-corona/riskbedomning/

Läs mer på Lärarförbundet här:

https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/allt-du-behover-veta-om-corona-i-skolan#handelseutvecklingen-gaar-fort-haall-riskbedomningsarbetet-aktivt

//

Elisabet Mossberg

Elisabet Mossberg, ombudsman - arbetsmiljö

  • Skapad 2020-09-17
Frågor & Svar