Lärarförbundet
Bli medlem

NLS sommarkurs 2021

​Nordiska Lärarorganisationers samråd (NLS) arrangerar vartannat år en sommarkurs för NLS-organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar i något av de nordiska länderna. I år är temat arbetsmiljö och hur en bra arbetsmiljö är vägen till bättre lärande.

NLS Sommarkurser 2020 och 2021 är inställda. Detta på grund av coronaviruspandemin.


Kursen riktar sig till NLS-organisationernas förtroendevalda samt fackligt intresserade medlemmar. Kursen finansieras i ett samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarstiftelsen. Medlemsorganisationerna utser själva vem som ska delta i Sommarkursen. Antalet platser är begränsade och eftersom vi vill få en så bra mångfald som möjligt kommer en uttagning att göras.

De deltagande ska ha facklig bakgrund eller kännedom om facklig verksamhet. Sommarkursen äger rum i Nyborg, Danmark mellan den 22–26 juni 2020.

En god arbetsmiljö

Temat för kursen är: en god arbetsmiljö är vägen till bättre lärande. Sommarkursens röda tråd är arbetsmiljö, välmående och inklusion ur olika vinklar. Fokus ligger på att alla i skolan har rätt att må bra i en god arbetsmiljö som ger motivation till att lära.

Vi ställer frågor som: Vad är en god arbetsmiljö? Vad behöver vi för att kunna skapa en god arbetsmiljö? Hur får vi samspelet mellan en god arbetsmiljö och glädje att styrka arbetsplatsens kärnuppgift?

Arbetet under kursen kommer att präglas av dialog och erfarenhetsutbyte och inramas av grupparbete och kompetenta föreläsare.

Målgrupp

Målgruppen för sommarkursen är alla lärare och skolledare, från förskola till högskola och vuxenutbildning, som är förtroendevalda eller medlemmar i NLS-organisationerna.

Arbetet under kursen stimuleras av att så många olika yrkeskategorier som möjligt är representerade.

Viktig information

Kursavgift: 2000 kr. I avgiften ingår kursavgift, resor, kost och logi. Ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår ej.

Inkvartering sker i dubbelrum.

Kursen sker på skandinaviska.

Ansök till kursen här innan den 15 mars.Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar