Lärarförbundet
Bli medlem

Nätverk i Lärarförbundet

Nätverka och bli stärkt i din yrkesroll

Nätverka och bli stärkt i din yrkesroll

Som Lärarförbundets medlem har du tillgång till flera olika nätverk som stöd och utveckling i ditt yrkesliv. Nätverksträffarna genomförs runt om i landet med personliga eller digitala träffar.

Gå med idag
– 3 månader gratis!

Delta i något av våra många nätverk för olika lärarkategorier och skolledare. Det finns till exempel nätverksträffar för lärare i fritidshem, förstelärare, förskollärare, lärare i musik- och kulturskolan, skolledare och studie- och yrkesvägledare.

Nätverksträffarna genomförs runt om i landet. Upplägget kan se ut på olika sätt med personliga och/eller digitala träffar, till exempel genom Facebookgrupper. På nätverksträffarna kan du tillsammans med andra dela erfarenheter, diskutera, reflektera, stötta varandra och fördjupa sig i allt som rör uppdraget. Här kan du också lyfta frågor för att påverka Lärarförbundets arbete kring dessa frågor.

Nätverksträffar i Kalendariet
För att se när nästa nätverksträff är som kan passa dig, besök vårt kalendarium här.


Här kan du läsa om några av de nätverk som erbjuds:

  • Lärorik förskola

Nätverket har cirka 2-3 träffar per termin och syftet med träffarna är inledningsvis att vi ska ha möjlighet att prata, diskutera och lyfta professionsfrågor som är specifika för förskollärare. Läs mer om nätverket för förskollärare här!

  • Fritidspedagoger

Dela erfarenheter och utvecklas tillsammans med andra förskolelärare i nätverk. Välj mellan flera platser runt om i landet. Läs mer om nätverk för fritidspedagoger.

  • Förstelärare

Hur kan du som är förstelärare utveckla skolan tillsammans med dina kollegor? Träffa, inspireras och dela med dig i nätverksträffar runt om i landet. Läs mer om nätverk för förstelärare.

  • Hem- och konsumentkunskapslärare

Ett nationellt nätverk för hem- och konsumentkunskapslärare håller på att se dagens ljus där medlemmarna genom digitala träffar kan utbyta erfarenheter, diskutera förutsättningar och bedriva fortbildning. Gå till nätverket för hem- och konsumentkusnakpslärare

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här