Lärarförbundet
Bli medlem

Nationella proven har blivit för många och tar tid från undervisningen

-De nationella proven innebär ett fullständigt orimligt arbetssituation, säger Eva-Lis Sirén.

-De nationella proven innebär ett fullständigt orimligt arbetssituation, säger Eva-Lis Sirén.

Lärarna vittnar om en oerhört intensiv vår med de nationella proven, särskilt i årskurs 6 och 9 där det är första våren med fem prov. Lärarförbundet kräver förändringar till nästa läsår.

Det är många timmar – kanske upptill tre extra arbetsveckor för den lärare som har fem prov – som ägnas åt provens genomförande och rättning. De nya nationella proven är bara ett exempel på en rad av nya reformer som sköljt över skolan de senaste åren.

-De nationella proven innebär ett fullständigt orimligt arbetssituation och jag möter lärare som har rättat mer än 500 prov, och inte hinner med den vanliga undervisningen. Då riskerar proven att minska elevernas kunskaper istället för att öka dem, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Med rätt förutsättningar kan nationella prov vara ett viktigt bidrag, men som det är nu har situationen för elever och lärare blivit orimlig, från årskurs tre till gymnasiet. Lärarförbundet föreslår därför att:

  • endast prov i matematik, svenska och engelska ska vara obligatoriska, proven i SO och NO i år 6 och 9 ska vara frivilliga
  • omfattningen av alla nationella proven och dess tidpunkter ses över
  • betydande delar av proven ska utföras och rättas digitalt, som i exempelvis Danmark
  • staten och huvudmännen måste se till att mer resurser når skolorna för kostnader i samband med genomförandet av proven.

Lärare toppar mätningar om stress och arbetsbelastning, genomförandet av proven är dyra för verksamheten och många röster vittnar om att den ordinarie undervisningen drabbas negativt. Här är några lärarröster om nationella prov:

”Min planeringstid har helt försvunnit som leder till att arbetsbördan höjs där eleverna drabbas i slutändan”

”Är helt mållös inför den arbetsbelastning de innebär. På vår skola har vi inte ens lyckats genomföra alla muntliga prov ännu, med två veckor kvar till betygssättning.”

"Jag byter yrke efter den här terminen. Ska bli väldigt skönt att få tillbaka sin fritid, att kunna "andas" när jobbet är slut, men jag kommer att sakna själva undervisningen och eleverna något oerhört. "

"Helt galet mycket. 36 barn. Sexton delprov i ma och sv. Och de går i 3:an...Rättning som har tagit dagar.."

-Lärare och elever kan defintivt inte ha det så här ytterligare en termin. Det här håller inte. Politikerna måste ta till sig våra förbättringsförslag och snabbt göra förändringar redan till nästa läsår, säger Eva-Lis Sirén.

Fakta om nationella prov

Tidigare fanns nationella prov i årskurs 5 och 9 i grundskolan i ämnena matematik, svenska eller svenska som andraspråk samt engelska.

Systemet har dock ändrats och i vår genomförs för första gången alla prov regeringen (än så länge) beslutat om. Det innebär att det nu finns prov i:

  • årskurs 3 i matematik, svenska eller svenska som andraspråk
  • årskurs 6 i matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk, ett naturorienterande och ett samhällsorienterande ämne
  • årskurs 9 i matematik, engelska, svenska eller svenska som andraspråk, ett naturorienterande och ett samhällsorienterande ämne
  • på gymnasiet i svenska, engelska och matematik.

Det finns politiska förslag om ytterligare nationella prov - Moderaterna föreslog fler nationella prov i ett skolpolitiskt utspel den 14 februari.

När regeringen 2011 föreslog fler nationella prov i grundskolan (samhällsorienterande och naturorienterande ämnen i årskurs 6 och 9) var Lärarförbundet skeptiskt och menade att detta skulle medföra betydande ingrepp i verksamheten. Förbundet krävde att regeringen noga skulle följa upp effekterna.

Fakta om det danska systemet

Det danska provsystemet började utvecklas 2006 och har varit i bruk sedan 2010. Proven är it-baserade och görs online. De rättas automatiskt och resultaten skickas till läraren.

  • Skapad 2013-06-06
Frågor & Svar