Lärarförbundet
Bli medlem

Nationella prov i årskurs 6 blir frivilliga

Från och med den 15 april blir det frivilligt för skolorna att genomföra nationella prov i ämnena SO och NO i årskurs 6.

Förändringen genomförs alltså under vårterminen 2015, meddelar regeringen.

-Det är inte en dag för tidigt att börja lyssna på lärarna. Arbetsbelastningen i samband med de nationella proven har alltför länge varit helt orimlig, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Undervisningen har blivit lidande

Den höga arbetsbelastningen i samband med nationella prov under vårterminen har i många fall lett till att den ordinarie undervisningen har blivit lidande, något som Lärarförbundet länge påpekat.

-Kunskap kommer inte av sig själv. Det behövs lärare som har tid att förbereda och genomföra undervisningen, säger Johanna Jaara Åstrand.

Lärarna borde få besluta

Det kommer att vara rektorn som avgör om proven ska genomföras eller ej. Om rektorn väljer att ha kvar proven blir deltagandet obligatoriskt förskolans elever.

- Det får inte bli så att skolor, i konkurrens om elever, automatiskt väljer att behålla de nationella proven. Vi förutsätter att det kommer vara lärarna som får ta detta beslut framöver. Lärarna träffar eleverna varje dag och måste få avgöra vad eleverna behöver, säger Johanna Jaara Åstrand.

  • Skapad 2015-03-06
Frågor & Svar