Lärarförbundet
Bli medlem
17:30-21:00 ikväll har vi tekniskt underhåll som påverkar inträde, utträde, mina uppgifter, och ombudssida.

Nationell it-strategi för skolan kan bli verklighet

Regeringen vill stärka elevers digitala kompetens och göra skolors undervisning på området mer likvärdig, därför har Skolverket fått i uppdrag att se över om det behövs en nationell it-strategi för skolväsendet. Ett viktigt steg framåt för Lärarförbundet och du kan nu göra din röst hörd i frågan!

Digitalt lärande i skolan är en viktigt fråga för Lärarförbundet, och vi har länge krävt att det bör införas en tydlig nationell it-strategi. Att Skolverket nu har fått i uppdrag av regeringen att se över detta, är ett stort steg framåt. Många lärare och skolledare jobbar aktivt med digitala verktyg, men som det ser ut idag kan det vara svårt att leva upp till målen i läroplanen om en digitaliserad undervisning. Skolverket kommer i sitt arbete se över om innehållet i läroplaner, kursplaner och ämnesplaner behöver stärkas.

-Man kan tycka att ett av världens mest digitaliserade länder också skulle vara digitaliserad inom skolväsendet. Men riktigt så är det inte. Nu är dock något på gång och du som arbetar inom skolan kan lämna dina synpunkter till Skolverket, berättar Jenny Edvarsson, gymnasielärare i svenska och historia, och som bloggar på Gymnasiebloggen.

Lämna in dina synpunkter

Du har nu möjligheten att tycka till i frågan och säga vad du tycker till Skolverket. Är det något som har missats i förslaget? Är det för detaljerat? Eller är det någon skrivning som bör kompletteras? Från den 21 mars har du möjligheten att tycka till – och du gör det här!

Skolverkets första utkast med förslag till förändringar i styrdokumenten kommer att finnas tillgängligt mellan den 21-29 mars. Därefter går förslaget ut på remiss i slutet av april, och ett sista förslag redovisas för regeringen den 30 juni 2016.

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här

Frågor & Svar