Lärarförbundet
Bli medlem

När kan du ta ut pension som privatanställd lärare?

För dig som är privatanställd lärare gäller olika regler för hur du kan ta ut pension. Det beror på vilket pensionsavtal du har.

Det finns olika regler för när du kan ta ut din tjänstepension. Observera att när väl börjat ta ut din tjänstepension kan du inte ångra dig eller göra uppehåll på något sätt.

ITP och ITPK samt KTP och KTPK

Pensionsåldern för ITP och ITPK är normalt 65 år. Du har rätt att jobba kvar till 67 års ålder, men du tjänar inte in någon ytterligare kollektivavtalad pension efter 65. Månadsbeloppet kommer dock att vara större när du väl börjar ta ut pensionen, eftersom den ska räcka kortare tid.

Du kan ta ut pensionen redan från 55 års ålder, ett så kallat förtida uttag. Din pension kommer då att bli mycket lägre hela livet ut. Om du väljer förtida uttag är det bra att vänta till 62 år eftersom ITP-premierna då blir slutbetalda.

För att ta ut din avtalspension före 65 års ålder krävs att du slutar att arbeta. Arbete i mindre omfattning tillåts dock om arbetstiden är mindre än åtta timmar i veckan. När du fyllt 65 kan du arbeta och ta ut din ITP-pension samtidigt, eftersom den då är slutbetald.

Du kan ta ut din ITP-pension även på deltid. ITPK betalas ut temporärt under högst 5 år. Har du väl börjat ta ut ITP och ITPK kan du inte göra något avbrott. Du kan välja att skjuta upp ditt uttag av ITP hur länge som helst.

Samma regler gäller för KTP och KTPK.

Du som har ITP kan även göra simuleringar av olika uttagsmöjligheter via PTK:s rådgivningstjänst, en helt gratis och oberoende rådgivning.

PA-KFS

Pensionsåldern i PA-KFS är 65 år och därefter tjänas ingen ytterligare pension in. Pensionen kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Kompletterande ålderspension kan utbetalas tidigast från 55 års ålder enligt överenskommelse med det försäkringsbolag du valt.

Du kan ta ut PA-KFS som hel pension eller partiellt om du samtidigt kan komma överens med din arbetsgivare om att minska din arbetstid. Du kan ta ut din PA-KFS samtidigt som du arbetar efter 65 år. Du kan också skjuta upp ditt uttag av PA-KFS och då kommer uttaget att bli högre utifrån principen att kortare utbetalningstid ger mer pension per månad.

Svenska kyrkan

Pension betalas ut tidigast från 61 års ålder och kan tas ut senast från den månad du fyller 67 år. Den avgiftsbaserade pensionen, liksom den pension du tjänat in före 1 januari 1998 får användas som temporär pension helt eller delvis före 65 års ålder. Temporär pension får betalas ut under kortare tid än fem år. Sådan del som inte tas ut temporärt utges som en livsvarig pension från samma tidpunkt som den temporära.

  • Skapad 2013-05-20
  • Uppdaterad 2016-08-24
Frågor & Svar