Lärarförbundet
Bli medlem

​Mycket fokus på fritidshem under hösten

Nästan 3 000 lärare i fritidshem har svarat på den enkät Lärarförbundet skickade ut innan sommaren. Det är 3 000 medlemmars röster som visar oss vilka frågor vi ska fokusera på i vår politik.

Under hösten kommer Lärarförbundets arbete med att ta fram och anta en politisk plattform för fritidshemmen att inledas. Ett arbete där nästan 3 000 av våra medlemmars enkätsvar är en viktig del.

– De kommer att bli vägledande för diskussioner och strategiska beslut som vi behöver ta framöver, säger Line Isaksson, lärare i fritidshem och ledamot i Lärarförbundets förbundsstyrelse.

Viktigt lyfta fritidsfrågor

Nästan en halv miljon barn, 478 000, är inskrivna i fritidshem i Sverige. Det är en oerhört viktig verksamhet för elevernas lärande och utveckling, och för Lärarförbundet är det viktigt att lyfta fritidshemmens frågor politiskt för att påverka för bättre villkor samt öka yrkets attraktivitet.

– Fritidshemmets verksamhet och utbildning har inte varit en fråga som har varit central för politiken, så det är viktigt att vi är starka i den frågan och kan lyfta fram den i de samtal som vi för politiskt. Fritidshemmet är en sådan stor del av ett yngre barns skolgång, säger Line Isaksson.

3 000 medlemsröster i ryggen

De frågor våra medlemmar har svarat på i enkäten rör bland annat arbetsbelastning och storleken på barngrupperna. Frågor där vi redan i dag arbetar för att påverka – men där vi kan ha ännu mer tyngd bakom orden när vi nu har 3 000 tydliga medlemsröster som trycker på dessa problem. Enkäten kommer också att resultera i en rapport om situationen i fritidshemmen senare under hösten.

– Inom kansliet kommer vi bearbeta all information som vi har fått in i enkäten för att sätta in den i sitt sammanhang och göra till en rapport. Ambitionen är att släppa en rapport mot slutet av detta år. Vi kommer även jobba på att få media att uppmärksamma några av de delar som kan vara mest politiskt intressanta, så vi får större spridning, säger Eva Köhler, anställd som utredare på Lärarförbundets kansli.

– Det är ett stort problem att det finns en sådan okunskap kring fritidshemmets pedagogiska uppdrag, samt att lärare i fritidshem och fritidspedagoger ofta har så dåliga förutsättningar att leva upp till det uppdraget. Därför försöker vi lyfta fritidshemmens frågor i alla sammanhang vi kan, fyller Line Isaksson i.

Referensorganet för fritidspedagogik lyfter medlemmarnas röster

Lärarförbundets referensorgan för fritidspedagogik består av fem yrkesaktiva lärare i fritidshem/fritidspedagoger från olika delar av landet. Ledamöterna utsågs av Lärarförbundets förbundsstyrelse år 2015, efter en öppen nomineringsprocess. Deras uppdrag är bland annat att lyssna in medlemsgruppens behov och åsikter, att delta i diskussioner i sociala medier samt att vara rådgivande till Lärarförbundets kansli.

– Fritidshemmen är just nu mitt inne i en genomgripande utvecklingsprocess där det är särskilt viktigt att vi lärare har en stark röst för att kunna påverka riktningen på bästa sätt. Vi delar med oss av våra egna erfarenheter till förbundsstyrelsen men följer också diskussionerna som pågår, bland annat på sociala medier, för att kunna ge en så nyanserad och bred bild som möjligt av frågorna som lyfts av oss som arbetar på fritidshemmen runt om i landet, säger Mikael Andersson, ordförande i referensorganet.

– För oss är det särskilt viktigt att vi bibehåller och utvecklar vår yrkesidentitet och att fritidshemmen får tillräckliga ramar för att kunna uppfylla sitt syfte och sina mål. Vårt arbete går att följa på Fritidspedagogikbloggen, på Twitter och vi finns också ute i olika Facebookgrupper. Vi välkomnar alla engagerade medlemmar som jobbar i fritidshem att kommentera på bloggen eller ta kontakt i sociala medier!

Tack alla medlemmar

Lärarförbundet vill rikta ett stort tack till alla som har deltagit i enkäten och tagit sig tid att förmedla hur deras situation ser ut! Det ger oss en stark grund både för att utveckla vår egen politik, och för att kunna påverka de politiker som behöver fatta beslut som kan förbättra fritidshemmens villkor.

Kommentarer:

Annika
Annika Freundlich Hansson

Vi måste göra oss ¨hörda¨annars blir det inte ngn förändring: På vårt jobb har vi gjort förändring för att få ner antal barn i grupperna på fritids och det är bra!. Arbetsmiljön ska vara lugn även för fritidsbarnen.!

  • Skapad 2017-09-26 20:30
Annika

Om Annika Freundlich Hansson

Är du intresserad av att bli medlem i Lärarförbundet?
Kan jag hjälpa dig så hör av dig/ då har du tagit första steget. Lycka till!

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här