Lärarförbundet
VIKTIG INFORMATION OM FAKTUROR
Månadsfakturor och påminnelser har på grund av tekniska problem inte gått i väg i tid. Vi ber om ursäkt för det som hänt och gör allt vi kan för att rätta till felen.
Du behöver inte höra av dig till oss. Fakturan skickas så snart det är möjligt och förseningen kommer inte påverka ditt medlemskap eller din försäkring. Läs mer →
Bli medlem

Mycket är viktigare än betyg från årskurs 4!

Alliansens och regeringens beslut i betygsfrågan innebär att betyg från årskurs fyra införs på prov i 100 skolor runt om i landet, med start 2017. Vi och många andra tycker det finns viktigare satsningar att göra. Läsa om våra argument och om vad vi tycker politikerna borde prata om i stället.

Försöksverksamhet - om lärare, skolledare och föräldrar vill

Överenskommelsen mellan Alliansen och regeringen innebär att det kommer att införas en frivillig försöksverksamhet med betyg från årskurs fyra, där max 100 skolor runt om i landet kommer att delta. Betygen införas på prov tidigast 2017 fram till 2020.

Lärarförbundet har tillsammans med många andra tydligt tagit ställning mot betyg från årskurs 4, och här kan du läsa om varför och vad politikerna borde fokusera på i stället.

- Vi kan inte jubla över att det blir en försöksverksamhet med betyg i årskurs fyra, men det är ett betydligt bättre alternativ än att införa tidigare betyg direkt. Det måste dock genomföras efter konstens alla regler och det måste framför allt utvärderas, säger Jaara Åstrand, ordförande i Lärarförbundet.

Det är viktigt att komma ihåg att ingen arbetsgivare ska kunna införa försöksverksamheten utan stöd hos lärare, skolledare och föräldrar!

Krönika av Johanna Jaara Åstrand: ”Därför säger vi nej till betyg i årskurs 4”

Det här är viktigare än betyg i årskurs 4!

Det finns mycket som är viktigare än att betygssätta tioåringar. Politikerna måste fokusera på det som gör skillnad för kunskapsresultaten och läraryrkets attraktivitet:

Resurser så att varje elev får det stöd de behöver, till exempel fler speciallärare

Twittra budskapet:

Höja lönerna och locka unga till yrket och erfarna lärare att stanna kvar.

Twittra budskapet:

Minska arbetsbelastningen och skapa tid att planera och genomföra undervisningen.

Twittra budskapet:

Vårt remissvar till utbildningsdepartementet där vi utvecklar argumenten och våra förslag

Vi är långt ifrån ensamma om att tycka så här...

Opinionsmätningar om betyg från årskurs 4

Vad säger forskningen?

Vetenskapsrådet har granskat tusentals vetenskapliga studier och artiklar och drar slutsatsen att det inte finns något vetenskapligt stöd för att tidigare betyg skulle förbättra skolresultaten. De pekar också på att det inte verkar finnas något annat EU-land som har ett betygssystem som reformerats så flitigt som Sverige.

Tycker du som oss? Hjälp till!

Sprid budskapet med hjälp av våra delningsbilder på Facebook

Dela länkar till artiklar om vad vi och andra tycker i frågan, se sammanställning i Storify:

Kommentera artikeln!

Med ett konto på lararforbundet.se kan du kommentera, spara och söka bland mer än 30 000 artikler. För alla lärare är lika viktiga - även de som inte är medlemmar i vårt fackförbund (ännu).

Bli medlem

eller logga in här